Fredrika Johansson arbetar på EU-kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DG Taxud). Hon är en av drygt 1000 svenska tjänstemän inom EU:s institutioner.

Läs mer om Instagram-kampanjen

Till Instagram-kontot @eurekrytering

Hej Fredrika! Vilka är dina arbetsuppgifter?

- Jag hör till enheten som arbetar med EU:s policy inom mervärdesskatteområdet. Där arbetar jag med att utarbeta Kommissionens policylinje på specifika områden inom momslagstiftningen där förbättringar kan göras. Det innebär att analysera vilka problem som finns på ett visst område och att formulera olika alternativa lösningar och att titta på vilka effekter de skulle ha. Det kan även innebära att skriva en kommunikation som medlemsländerna sedan får reagera på. I slutändan är det alltid medlemsländerna, genom Rådet, som fattar beslut och inom skatteområdet krävs enhällighet för beslut. Generellt går det att säga att det övergripande målet inom mitt arbetsområde är att uppnå en ännu mer välfungerande inre marknad, utan störningar eller ojämlik behandling av olika aktörer.

- Jag upprättar och presenterar också arbetsdokument till Momskommittéen, som består av representanter från alla medlemsländers finansdepartement och skattemyndigheter. Kommittén kommer överens om riktlinjer för hur momsdirektivet ska tolkas (så kallad "soft law").

- Från att mest ha jobbat med ren juridik i Sverige, arbetar jag nu i ett team som även består av ekonomer och jag lär mig mycket om nationalekonomi och naturligtvis skattepolitik. Vad händer om man skruvar lite på momsen här? Händer det något alls? Vem gynnas? Vad vill man använda momsen till? Ska den tillgodose andra syften förutom att skapa intäkter för staten? Det är frågor jag funderar på nästan dagligen och behöver formulera svar kring.

Hur kommer det sig att du sökte en tjänst inom EU:s institutioner?

- Jag har alltid varit nyfiken på att arbeta för EU och att se det här maskineriet från insidan. Särskilt inom förvaltningsjuridiken (som jag jobbade med i Sverige) är vi i grunden mycket styrda av EU-rätt och det finns EU-direktiv inom många områden. Till exempel inom migration, finansrätt, moms, upphandling, med mera. Trots det är intresset ofta förvånansvärt lågt bland jurister i Sverige. Men det är här inom EU:s institutioner som juridiken till stor del skapas. Om vi vill undvika att behöva tillämpa regler vi inte gillar, så är det i EU vi måste få in mer av vår kompetens och våra värderingar.

Vad är det bästa med att bo och arbeta i Bryssel?

- Jag gillar blandningen av människor från olika länder, både på och utanför jobbet. Ibland blir man galen av att alla tycker olika och har så olika sätt att arbeta och kommunicera, men samtidigt är det också det som gör det roligt och oförutsebart. Det är utvecklande för mig att behöva motivera och ifrågasätta varför jag tycker som jag gör. Jag tycker också det är kul att få använda andra språk än svenska varje dag. Sen är det såklart toppen att det finns så mycket goda skaldjur att äta i Bryssel!

Senast uppdaterad: 16 juli 2018