Inom EU:s institutioner finns det möjlighet att söka tidsbegränsade anställningar, så kallade kontraktsanställningar. Databasen för intresseanmälningar tar emot ansökningar löpande.

Längden på generella kontraktsanställningar varierar. Det första kontraktet är ofta bara på sex till tolv månader. Vid vissa EU-institutioner kan kontraktet omvandlas till en tillsvidareanställning om max sex år.

Till skillnad från fasta tjänster inom EU:s institutioner behöver du inte genomgå uttagningsprov för att kunna bli kontraktsanställd, utan du registrerar själv ditt CV i Europeiska kommissionens databas (EU CV online) för att bli tillgänglig för en eventuell kontraktanställning.

Löpande ansökan

Nu har databasen för att hantera intresseanmälningar till kontraktsanställning inom Europeiska kommissionens olika verksamhetsområden öppnat. De tjänster som är öppna för löpande intresseanmälningar avser tidsbegränsade kontraktsanställningar under maximalt tre års tid. De aktuella tjänsterna innefattar bland annat ekonomi, information och kommunikation, IT, statistik, översättning och mycket mer. Du hittar alla befattningsbeskrivningar och tjänstegrupper i PDF-filen nedan.

Du kan läsa allt om den aktuella ansökningsomgången i: Inbjudan/intresseanmälan för kontraktsanställning – allmän inriktning (PDF – öppnas i nytt fönster)

Hur går det till?

Europeiska kommissionens avdelningar använder databasen EU CV Online och kandidater som anmält intresse för kontraktsanställningar för att tillsätta lediga tidsbegränsade tjänster. Notera att en inlämnad ansökan i databasen inte är någon garanti för att du kallas till intervju eller blir erbjuden en tjänst hos kommissionen.

Vem kan söka?

Du kan söka om du uppfyller följande allmänna krav:

  • vara medborgare i ett av EU:s medlemsländer 
  • åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter
  • uppfylla kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen.
  • ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning
  • uppfylla de skötsamhetskrav som arbetsuppgifterna kräver

Utöver de allmänna kraven behöver du också uppfylla miniminivån för kraven kring utbildning/yrkeserfarenhet samt kraven för språkkunskaper.

Kontraktsanställda delas in i fyra separata tjänstegrupper och behörighetskraven för utbildning/yrkeserfarenhet varierar beroende på tjänstegrupp. Det är därför viktigt att du noga kontrollerar vilka behörighetskrav som gäller för dig kring utbildning/yrkeserfarenhet för den tjänstegrupp/tjänstegrupper som du vill anmäla intresse till.

När det gäller språkkunskaper behöver du mycket goda kunskaper (nivå C1) i ett av EU:s 24 officiella språk (där svenska är ett språk), samt tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i engelska, franska eller tyska.

Hur ansöker jag?

Läs först och främst noggrant igenom dokumentet för den aktuella ansökningsomgången.

Du ansöker sedan genom att fylla i din ansökan på webbplatsen EU CV Online. Om du inte redan har ett konto behöver du skapa ett nytt konto. När du väl har ett konto ska du sätta samman ditt elektroniska CV. Observera att det är viktigt att fylla i alla relevanta fält i din ansökan. Du har möjlighet att välja en eller flera olika profiler och ansökningsorter för din ansökan. Kom ihåg att ansökan ska fyllas i på engelska, tyska eller franska.

Senast uppdaterad: 8 april 2019