För att rekryteras till ett jobb inom EU:s institutioner måste du göra ett uttagningsprov. Det är The European Personel Selection Office, EPSO, som ansvarar för rekryteringsprocessen. Genom oss på Universitet- och högskolerådet får du stöd och information om och inför de uttagningsprov som EPSO anordnar.

Olika uttagningsprov för olika tjänster

Uttagningsproven skiljer sig åt beroende på vilken personalkategori som avses. Det finns uttagningsprov för handläggare, specialister, assistenter och administratörer samt tolkar, översättare, lingvister och juristlingvister.

Uttagningsproven har benämningarna AD-concours eller AST-concours där AD står för kvalificerade handläggande arbeten som till exempel utredande och analyserande policyarbeten och AST för assistenter och andra administrativa tjänster.

Uttagningsprov för handläggartjänster och liknande - AD-concours

Uttagningsprov för assistenter och administrativa tjänster - AST-concours

Vem kan söka?

Till AST-concoursen krävs oftast gymnasieutbildning och cirka tre års relevant arbetslivserfarenhet för att söka, medan AD-concoursen kräver en universitetsexamen. För alla uttagningsprov gäller att du som söker är medborgare i ett EU-land. Utöver dessa grundkriterier kan EPSO sätta upp andra krav beroende på vilket concours som annonseras ut.

Mer om vem som kan söka och göra concours finns på EPSO:s webbplats:

Vem som kan söka på EPSO:s webbplats

Träna inför uttagningsproven

Inför varje uttagningsprov kan du få stöd och träning av oss på Universitets- och högskolerådet. Concoursträningen är öppen för samtliga svenskar som har för avsikt att skriva ett uttagningsprov för anställning i EU:s institutioner. Förkunskapskraven ser dock olika ut beroende på vilken typ av anställning du tänker söka.

Uttagningsproven är svåra men inte omöjliga! Med bra förberedelser och träning har du alla möjligheter att klara uttagningsproven med bra resultat.

Stöd och träning inför EU:s uttagningsprov

Hur ansöker jag?

EPSO publicerar kontinuerligt detaljerad information om de olika uttagsproven på sin webbplats. Du registrerar EPSO-konto, ansöker till concours och hittar mer information om hur provet går till på EPSO:s webbplats.

Senast uppdaterad: 29 mars 2017