Tjänster att söka

Påverka världen till det bättre. Här hittar du olika tjänster som finns att söka inom EU.

I EU-institutionerna får man arbeta med aktuella frågor som man hör om i nyheterna varje dag. Det kan vara klimatfrågor, migration, säkerhet och mobilkommunikation.Varje dag träffar man kollegor från alla EU-länder. Den internationella och flerspråkiga arbetsmiljön är både stimulerande och berikande. Man kan praktisera eller arbeta i trevliga städer med rikt kulturbud som Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, men även runtom i Europa och på EU:s delegationerna i hela världen.

Både personer med och utan högskoleexamen kan söka tjänsterna, det står alltid angivet vad som krävs i annonsen.

Se gärna våra webbinarier som tar upp tjänster vi söker. Deltar gör personer som har den rollen vi söker - du får många bra tips!

EU behöver din kompentens så tveka in att söka! UHR kan ge stöd med ansökan och urvalsprov samt tipsa om olika tjänster. 

I Facebookgruppen "Nätverk för framtida EU-karriär" läggs jobbannonser ut kontinuerligt. Gå gärna med i gruppen och du vill veta mer.  

Tjänster att söka

Experter inom hälsa och livsmedelssäkerhet

EU söker experter inom området hälsa och livsmedelssäkerhet
Europeiska kommissionen söker handläggare inom området hälsa och livsmedelssäkerhet. De experter som anställs (i lönegrad AD 7) kommer i huvudsak att arbeta vid kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD SANTE). Godkända sökande till profilerna 1 och 2 kommer främst att anställas i Bryssel och Luxemburg, medan godkända sökande till profil 3 kommer att anställas i Grange (Irland).

Vi söker experter. Du får bara söka till en av profilerna.

1. Utarbetande av politik och lagstiftning inom området hälsa: dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utveckla politik och lagstiftning på hälsoområdet och att genomföra befintlig lagstiftning. Du genomför förberedande socioekonomiska studier och samråder med berörda parter och medlemsstaterna. Du utför också tillsynsuppgifter inom de olika områden som rör hälsa (inklusive riskbedömning och krishantering) och följer den vetenskapliga utvecklingen på dessa områden. Du förbereder och deltar i förhandlingar och övervakar och utnyttjar vetenskaplig rådgivning från relevanta EU-organ.

2. Utarbetande av politik och lagstiftning inom området livsmedelssäkerhet: dina huvudsakliga
arbetsuppgifter blir att utveckla politik och lagstiftning på området livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd samt att genomföra befintlig lagstiftning. Du genomför förberedande socioekonomiska studier och tillsynsuppgifter, inklusive riskbedömning och krishantering. Du förbereder och deltar i förhandlingar och följer upp handelsordningar på
området livsmedels- och fodersäkerhet. Du bidrar till EU:s internationella tillsynsverksamhet och handelspolitik, och övervakar och utnyttjar vetenskaplig rådgivning från relevanta EU-organ.

3. Revision, inspektion och utvärdering inom området hälsa och livsmedelssäkerhet: dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att genomföra revisioner, inspektioner och utvärderingar av hur nationella myndigheter och andra offentliga organ som ansvarar för tillsynen och kontrollen
inom områden som livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och hälsoskydd. I dina administrativa uppgifter ingår att utforma revisions- och utvärderingsplaner, utarbeta revisionsrapporter och hjälpa till att utveckla strategier mot bakgrund av resultaten av dessa revisioner.

För att kunna ansöka måste du vara medborgare i ett EU-land och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska. Du  ska ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år i ett ämne med anknytning till den specifika profilen (en förteckning över ämnen för varje profil finns i meddelandet om uttagningsprov) och därefter minst sex års yrkeserfarenhet som är direkt relevant för arbetsuppgifterna för den valda profilen. Alternativt måste du ha en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år i ett ämne med anknytning till den specifika profilen, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet.

Som arbetsgivare erbjuder EU en kunskapsrik arbetsplats där du har många möjligheter att lära dig nya saker, bredda din kompetens och gå vidare i karriären. Här arbetar internationella team med personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen. Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av EU:s grundläggande principer. Läs om Epsos policy för lika möjligheter.

Närmare uppgifter om krav på utbildning och urvalskriterier, urvalsförfarandet och hur du ansöker
finns på http://health-foodsafety.eu-careers.eu.

Du kan ansöka från och med den 20 maj fram till den 22 juni 2021 kl.12.00 (centraleuropeisk tid).

Referens: EPSO/AD/392/21