Kan du tänka dig att sköta den dagliga förvaltningen av en EU-delegation? Europeiska utrikestjänsten (EEAS) söker administrativa chefer vid EU-delegationer. Ansökan öppnar den 14 juli 2022. 

Europeiska utrikestjänsten (EEAS) med bas i Bryssel och EU-delegationer i hela världen är EU:s diplomatiska kår med uppgift att göra EU:s utrikespolitik mer samstämmig och effektiv för att öka EU:s internationella inflytande. Carl Westerberg, förvaltningschef vid EU-delegation i Island, berättar om EEAS och om sitt arbete som administrativ eller förvaltningschef vid en EU-delegation. 

Se vårt webbinarium och få svar på frågor. 

Senast uppdaterad: 16 juni 2022