Vill du hjälpa EU att skapa en konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustri eller arbeta med genomförande av EU:s rymdprogram? Ansökan är nu öppen fram till 19 juli 2022 för handläggare och experter inom försvarsindustri och rymdfrågor. 

Europeiska kommissionen söker handläggare (AD 7) och experter (AD 9) inom områdena försvarsindustri och rymdfrågor som främst kommer att arbeta vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor (GD Defis).

Vi söker dig som passar någon av profilerna. Du kan bara söka till ett område och till en lönegrad inom det område du valt.

Område 1 – Försvarsindustri


Handläggare (AD 7)

De viktigaste arbetsuppgifterna består i att utarbeta och övervaka EU:s industripolitik och inremarknadspolitik på försvarsområdet, fastställa finansieringsprioriteringar för europeiska försvarsprogram, övervaka och analysera teknisk utveckling och marknadstrender på försvarsområdet samt utforma och övervaka verksamhet för att stödja entreprenörskap och industri på försvarsområdet i EU.


Experter (AD 9)

Utöver de uppgifter som nämns ovan kommer experterna också att förhandla om och övervaka komplexa rättsliga och administrativa avtal, samordna och övervaka grupper och företräda kommissionen i diskussioner och förhandlingar med de viktigaste aktörerna inom försvarssektorn.


Område 2 – Rymdfrågor


Handläggare (AD 7)

De viktigaste arbetsuppgifterna består i att bidra till utvecklingen av EU:s rymdpolitik och genomförandet av EU:s rymdprogram och framtida rymdrelaterade program, övervaka rymdprogrammets verksamhet, utforma och övervaka verksamhet till stöd för entreprenörskap och industri på rymdområdet inom EU, utveckla och övervaka åtgärder för att stärka synergierna mellan EU:s rymdpolitik och rymdprogram och annan unionspolitik.


Experter (AD 9)

Utöver de uppgifter som nämns ovan kommer experterna också att förhandla om och övervaka komplexa rättsliga och administrativa avtal på rymdområdet och samordna och övervaka grupper.


Behörighetskrav


För att kunna ansöka måste du vara medborgare i ett EU-land och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i engelska. Du måste också uppfylla följande kriterier som varierar beroende på de olika lönegraderna.Handläggare (AD7): Område 1/Område 2


Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år och därefter minst sju års relevant yrkeserfarenhet.Experter (AD9): Område 1/Område 2

Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år och därefter minst tio års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år och därefter minst elva års relevant yrkeserfarenhet.


Ansök mellan den 16 juni och den 19 juli 2022 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

Mer information finns vid Epsos webbplatsFå inspiration och svar på dina frågor


Europeiska kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor, GD Defis, bidrar till en konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustri och ansvarar för genomförandet av EU:s rymdprogram (Copernicus, Galileo, Egnos). Dr. Gustaf Winroth, biträdande enhetschef på GD Defis, berättar om GD Defis arbete och svara på frågor om arbetsuppgifter och jobbprofiler inom områdena försvarsindustrin och rymdfrågor.


Urvalsprocessen


För att få mer information om själva urvalsprocessen rekommenderar vi att läsa igenom Meddelande och upplysningar om allmänt uttagningsprov vid Epso.

Epso urvalsproecess försvarsindustri.png

Läs mer om GD Defis

1. Information om generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor  
2. GD Defis organisation 
3. Europeiska försvarsindustri
4. Europeiska unionens rymdpolitik 
5. Senaste nyheter inom försvarsindustrin och rymd 
6. Infomaterial, faktablad, rapporter och böcker om försvarsindustrin och rymdfrågor

Frågor?


Universitets- och högskolerådet svarar på dina frågor och erbjuder tränings- och coachningsstöd inför varje del av urvalsprocessen. Skicka dina frågor via concours (a) uhr.se

Senast uppdaterad: 27 juni 2022