EU söker statistiker

Har du jobbat med statistik? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt team? EU söker statistiker som vill arbeta med data och statistik samt makroekonomisk statistik.

EU söker välutbildad personal inom data och statistik samt makroekonomisk statistik. Godkända sökande kan erbjudas anställning som handläggare i lönegraderna AD 6 respektive AD 7. Arbetsuppgifterna varierar beroende på område. Du kan bara söka till ett av områdena.

Område 1 – Data och statistik: De typiska arbetsuppgifterna gäller ett av följande två huvudområden:

 • Metoder för och framställning av officiell statistik, eller
 • Data science till stöd för officiell statistik

Område 2 – Makroekonomisk statistik: De typiska arbetsuppgifterna gäller ett av följande två huvudområden:

 • Nationalräkenskaper, prisstatistik och betalningsbalans, eller
 • Statistik över den offentliga sektorns finanser och statistik rörande förfarandet vid alltför stora underskott

Läs mer om typiska arbetsuppgifter i bilaga II i meddelandet om uttagningsprov

Behörighetskrav

För att kunna söka måste u vara EU-medborgare och åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter. Du måste ha fördjupade kunskaper i ett officiellt EU-språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk. Dessutom måste du ha följande:

För område 1 - Data och statistik (AD 6):

 • En universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom statistik, finans, matematik, metrologi, demografi, informatik, datavetenskap, fysik, operationsanalys, ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap, sociologi, företagsadministration eller ekonomi, följt av minst fyra års relevant yrkeserfarenhet. Utbildningskravet anses uppfyllt om du har en universitetsexamen inom ett annat område, men har avslutat en universitets- eller högskoleutbildning på ett läsår och tagit examen inom något av de områden som anges ovan, förutsatt att utbildningen i fråga anses motsvara minst tre års universitetsstudier (t.ex. kompletterande utbildning vid omskolning eller motsvarande).

eller

 • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år inom något av de områden som anges ovan, följt av minst tre års relevant yrkeserfarenhet. Utbildningskravet anses också uppfyllt om du har en högre examen (masterexamen, doktorsexamen eller motsvarande) inom något av de områden som anges ovan, oavsett området för din tidigare utbildning.

eller

 • en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom ett annat område än de som anges ovan, följt av minst sex års relevant yrkeserfarenhet.

För område 2 - Makroekonomisk statistik (AD 7):

 • En universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom statistik, matematik, ekonomi eller företagsadministration, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet. Utbildningskravet anses uppfyllt om du har en universitetsexamen inom ett annat område, men har avslutat en universitets- eller högskoleutbildning på ett läsår och tagit examen inom något av följande områden: allmänna statistiska metoder, inklusive matematiska metoder för officiell statistik, makroekonomisk statistik eller statistik över offentliga finanser, förutsatt att utbildningen i fråga anses motsvara minst tre års universitetsstudier (t.ex. kompletterande utbildning vid omskolning eller motsvarande).

eller

 • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år inom något av de områden som anges ovan, följt av minst sex års relevant yrkeserfarenhet. Utbildningskravet anses också uppfyllt om du har en högre examen (masterexamen, doktorsexamen eller motsvarande) inom något av de områden som anges ovan, oavsett området för din tidigare utbildning.

eller

 • en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom ett annat område än de som anges ovan, följt av minst åtta års relevant yrkeserfarenhet.

Du kan fritt välja vilka två språk du vill göra proven på bland de 24 officiella EU-språken. Om du finns på reservlistan kan du bli kontaktad direkt av de rekryterande avdelningar vid EU:s institutioner och organ som är intresserade av din profil och kallas till en anställningsintervju. Intervjuerna (och eventuella andra rekryteringsförfaranden) ingår inte i de urvalsförfaranden som Epso anordnar. Det är de rekryterande avdelningarna som gör anställningsintervjuerna, vanligtvis på engelska och/eller franska. Andra språk kan också användas vid intervjuerna, beroende på de rekryterande avdelningarnas behov och vilka språkkunskaper du har uppgett i din ansökan.

Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av EU:s grundläggande principer. Läs om Epsos policy för lika möjligheter

Du kan läsa mer om krav på utbildning, urvalskriterier och hur du söker på Epsos Webbplats 

Du kan ansöka från och med den 11 juni 2024 fram till den 16 juli 2024 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

Mer information på Epsos webbplats    

Få inspiration och svar på dina frågor

Åsa Önnerfors, Statistical Officer – Sustainable development indicators, Eurostat, berättar om Eurostats arbete och sin vardag som anställd på Eurostat. Länk till intervju på Youtube  

På Epsos webbsida finns flera exempel på vad du kan arbeta med som statistiker. 

Urvalsprocessen

Få mer information om urvalsprocessen genom att läs igenom Meddelande och upplysningar om allmänt uttagningsprov

EPS-24-001-infographie-statisticien-EN-B-all languages_EN.png

Tränings- och coachningsstöd

Universitets- och högskolerådet erbjuder tränings- och coachningsstöd inför varje del av urvalsprocessen. Du hittar mer information om kommande träningstillfällen på UHR:s webbplats

Vi rekommenderar att du använder följande resurser när du förbereder dig inför samtliga prov:

Läs mer om hur EU arbetar med statistik 

 1. Eurostat 
 2. Europeiska kommissionen 

Frågor?

Universitets- och högskolerådet svarar på dina frågor. Skicka dina frågor via concours@uhr.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2024