Har du jobbat med säkerhetsfrågor? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt team? EU-institutionerna söker assistenter inom operativ säkerhet, teknisk säkerhet och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Sista ansökningsdatum är den 20 december 2022.

EU-institutioner söker säkerhetsassistenter

EU-institutionerna söker assistenter (lönegrad AST 3) inom följande tre områden. Observera att du bara kan söka till ett område.

Område 1 – Operativ säkerhet: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bistå i alla säkerhetsfrågor som rör skyddet av personer, byggnader och annan infrastruktur, utrustning, känsliga och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt andra tillgångar som är relevanta för EU:s institutioner och andra organ. Vissa jobb inom det här området kan innebära att du måste bära vapen och kräver att du deltar i kontinuerlig utbildning i hantering av skjutvapen och fysisk konditionsträning.

Område 2 – Teknisk säkerhet: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bidra till konceptarbete, teknisk förvaltning, analys samt teknisk och administrativ övervakning i anknytning till byggnadssäkerhet och teknisk säkerhetsutrustning.

Område 3 – Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bidra till att genomföra förebyggande åtgärder för hälsa, säkerhet och hygien på arbetsplatsen, samordning av arbetsmiljöaspekter vid planering och uppförande av byggnader, utarbetande av planer och instruktioner för hälsa, säkerhet och hygien samt krishantering.

I meddelandet om uttagningsprov finns mer information om arbetsuppgifterna på respektive område.

Som arbetsgivare erbjuder EU:s institutioner och organ en miljö där du omgiven av expertis har en mängd möjligheter att utvecklas, både professionellt och som person. Här arbetar internationella team med personer från olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Behörighetskrav

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare, ha fördjupade kunskaper i ett officiellt EU-språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk. Ett av språken måste vara engelska.

Dessutom krävs

för område 1:

  • antingen en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst fyra års relevant yrkeserfarenhet, inom ett eller flera av områdena kemi, ekonomi och finans, ingenjörsvetenskap, juridik, livsvetenskap och geovetenskap, matematik, fysik, samhällsvetenskap eller humaniora,

för område 2:

  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst fyra års relevant yrkeserfarenhet, inom ett eller flera av områdena livsvetenskaper (biologi, botanik, ekologi, zoologi, naturvård osv.), geovetenskap (geologi, meteorologi, oceanografi, astronomi, klimatvetenskap osv.), miljövetenskap, ingenjörsvetenskap (materialteknik, maskinteknik, elektroteknik, kemiteknik osv.), ekonomi, matematik, kemi, fysik och/eller beteendevetenskap och samhällsvetenskap (antropologi, statsvetenskap, sociologi, socialpsykologi osv.)

eller

  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst fem års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet, inom ett annat område än de som nämns ovan,

för område 3:

  • antingen en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år inom ett relevant område, och därefter minst tre års yrkeserfarenhet med direkt relevans för arbetsuppgifterna, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom ett relevant område, och därefter minst fyra års yrkeserfarenhet med direkt relevans för arbetsuppgifterna.

Du kan läsa mer om kompetenskrav, urvalskriterier och hur du ansöker på https://epso.europa.eu/sv/assistants-security-and-safety

Viktiga datum

Du kan ansöka från och med den 17 november 2022 fram till den 20 december 2022 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

Mer information - https://epso.europa.eu/sv/assistants-security-and-safety      

Få inspiration och svar på dina frågor

Koen Hendrix från Epso förklara urvalsprocessen och går igenom meddelandet om uttagningsprov. Titta på tutorial med för att få svar på dina frågor - https://www.youtube.com/watch?v=Lg12DVng_mM

Du hittar berättelser från personer som arbetar med säkerhetsfrågor inom EU:s förvaltning här - https://epso.europa.eu/sv/testimonials/12641

Urvalsprocessen

Får att få mer information om urvalsprocessen läs igenom Meddelande och upplysningar om allmänt uttagningsprov - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:437A:FULL&from=EN  

Läs mer om EU:s institutioner och organ

  1. Lika möjligheter - https://epso.europa.eu/sv/selection-procedure/equal-opportunities-diversity-inclusion
  2. Hur EU arbetar med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen via Europeiska arbetsmiljöbyråns webbsida - https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/what-we-do/corporate-strategy-and-work-programmes/eu-institutions
  3. Säkerhetsfrågor inom EU - https://www.iss.europa.eu/

Frågor?

Universitets- och högskolerådet svarar på dina frågor och erbjuder tränings- och coachningsstöd inför varje del av urvalsprocessen. Skicka dina frågor via concours (a) uhr.se

Senast uppdaterad: 21 november 2022