Gillar du ord? Har du fingertoppskänsla för grammatik? Låt då dina språkkunskaper komma till användning i en internationell miljö! EU-institutionerna söker språkassistenter (lönegrad AST 1) för följande språk: estniska, italienska, kroatiska, nederländska, polska och portugisiska.

Som språkassistent får du hjälpa översättare, juristlingvister och andra språkexperter med att översätta, granska och färdigställa dokument och du ansvarar för dokumenthanteringen. Du kan få göra terminologisökningar, behandla texter och uppdatera tematiska översättningsminnen. I ditt arbete får du använda specialiserade it-verktyg och du hjälper lingvister och översättare när de använder sådana verktyg.

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare och ha kunskaper i minst två officiella EU-språk: Du ska ha fördjupade kunskaper i antingen estniska, italienska, kroatiska, nederländska, polska eller portugisiska och tillfredsställande kunskaper i engelska eller franska. Dessutom måste du ha antingen eftergymnasial utbildning, styrkt med examensbevis, som är relevant för arbetsuppgifterna, eller gymnasieutbildning, styrkt med slutbetyg, som ger behörighet till eftergymnasial utbildning, följt av minst tre års yrkeserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna.

Du kan bara söka till en språkprofil.

Du kan läsa mer om krav på utbildning, urvalskriterier och hur du ansöker på eu-careers.eu.

Ansök mellan den 21 april 2022 och den 24 maj 2022 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).

EPS-22-002-infographie-job-linguiste-SV-1.png

Senast uppdaterad: 21 april 2022