Alla EU:s institutioner erbjuder praktikplatser och du söker till respektive institution.

  • Varje praktikanordnare har eget ansökningsförfarande med egna ansökningshandlingar.
  • Ansökningdatum varierar mellan institutionerna.

Läs därför alltid igenom informationen hos den institution du söka praktik hos och följ instruktionerna för ansökan om praktik noggrant. Du hittar mer information från de olika institutionerna kring deras praktikplatser allra längst ned på denna sida. 

Praktikperioder

Betald praktik har fasta ansökningsomgångar och fasta praktikperioder.

Sista Ansökningsdatum och praktiklängd (ansökan öppnar ca 1 månad innan sista datumet som anges nedan)

  • EU-kommissionen: 31 januari, 31 augusti, fem månaders praktik
  • Parlamentet: 30 juni, 30 november, fem månaders praktik
  • Rådet: 31 augusti, fem månaders praktik
  • EU-domstolen: 1 maj, 1 oktober, fem månaders praktik
  • Europeiska revisionsrätten: 31 maj, 31 oktober, 31 januari, tre till fem månaders praktik
  • Ekonomiska och sociala kommittén: 31 mars, 30 september, fem månaders praktik
  • Regionkommittén: 31 mars, 30 september, fem månaders praktik
  • Ombudsman: 30 april, 31 augusti, fem månaders praktik.

Översikt över EU-institutioner som erbjuder praktik, med praktikperiod, ansökningsdatum och praktikstart:

Quick Guide to EU Traineeships (pdf)

Senast uppdaterad: 11 juli 2019