Vid College of Europe, som finns i Brygge i Belgien och Natolin i Polen, anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar med inriktning på europeiska förhållanden.

De ettåriga påbyggnadsutbildningarna riktar sig till studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå, inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer.

Läsåret startar i september och undervisningen bedrivs på engelska och franska. Därför krävs mycket goda kunskaper i både engelska och franska för den som vill läsa vid College of Europe.

Bidrag till kost och logi

Universitets- och högskolerådet (UHR) administrerar stipendier för studier vid College of Europe. Stipendiet är ett bidrag till kost och logi under utbildningen. Den studerande får själv stå för övriga kostnader, till exempel kursavgift och resor.

Stipendiet är på max 100 000 kronor per läsår och delas ut till högst fem sökande. Är det fler än fem sökande kommer UHR be dig som söker att motivera varför just du ska ha ett stipendium, genom att svara på ett antal frågor. Urvalsförfarandet är bara aktuellt vid fler än fem sökande.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig som har en akademisk examen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration eller internationella relationer, men som inte påbörjat forskarutbildning. Observera att du ska ha goda kunskaper i både engelska och franska.

Du söker både stipendium och studieplats på College of Europes webb. Du kan också söka enbart studieplats.

Ansökan

Ansökan till läsåret 2021/2022 öppnar under hösten 2020. Då fyller du i ansökan via College of Europes egen webb

Mer information

College of Europes webbplats

E-post: skolambassadorer@uhr.se

Senast uppdaterad: 7 september 2020