Vid College of Europe, som finns i Brygge i Belgien och Natolin i Polen, anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar med inriktning på europeiska förhållanden.

Universitets- och högskolerådet (UHR) administrerar stipendier för sökande till College of Europe.

De ettåriga påbyggnadsutbildningarna riktar sig till studerande och yngre yrkesverksamma på högre akademisk nivå, inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer.

Läsåret startar i september och undervisningen bedrivs på engelska och franska. Därför krävs mycket goda kunskaper i både engelska och franska för den som vill läsa vid College of Europe.

Bidrag till kost och logi

Stipendiebeloppet uppgår till max 100 000 kronor per person och läsår, beroende på hur många stipendiater som beviljas medel.

Stipendiet är ett bidrag till kost och logi under utbildningen. Den studerande får själv stå för övriga kostnader, som till exempel kursavgift och resor. För läsåret 2019/2020 är summan för kursavgiften, kost och logi 25 000 euro, varav kursavgiften är 16 500 euro.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig som har en akademisk examen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration eller internationella relationer, men som inte påbörjat forskarutbildning. Observera att du ska ha goda kunskaper i både engelska och franska.

Du söker både stipendium och studieplats på College of Europes webb (se länk längst ned på denna sida). Du kan också söka enbart studieplats.

Chat på Facebook

College of Europe har en chat på Facebook som är öppen klockan 14-16, 20 november, 18 december och 14 januari. Då kan den som är intresserad av att söka utbildningen ställa frågor inför ansökan. Direktlänkar till chatten är publicerade längst ned på denna sida.

Ansökan

Ansökan för studier på College of Europe läsåret 2019-2020, är öppen från den 29 oktober 2018 till den 16 januari 2019. Du fyller i ansökan via College of Europes egen webb (se länk längst ned på denna sida).

Kontakt på UHR

Johanna Havdelin
E-post: johanna.havdelin (at) uhr.se
Tlf: 010-470 03 64 

Senast uppdaterad: 17 december 2018