Universitets- och högskolerådets (UHR:s) verksamhet Den globala skolan erbjuder kompetensutveckling inom lärande för global hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Verksamheten riktar sig till lärare, skolledare och annan personal inom skolan.

Den globala skolans verksamhet är avgiftsfri och omfattar seminarier, föreläsningar, möten och workshops över hela Sverige. Även fortbildningsresor till låg- och medelinkomstländer ingår, inom ramen för Den globala resan.

Syftet med Den globala skolan är att bidra till skolutveckling genom insikt i globala frågor, möten med människor och kulturer, deltagaraktiva arbetssätt samt kunskap om och tillämpning av framgångsfaktorer för skolans arbete. Slutmålet är alltid att ge eleverna tillräcklig kunskap för att delta i den demokratiska processen, göra medvetna val och utveckla ett etiskt förhållningssätt till sin omgivning.

Läs mer om Den globala skolan på UHR:s webbplats Utbyten.se

Den globala skolan på Facebook  

Film om Den globala skolan

Det största av Den globala skolans seminarier kallas Skolan möter världen och arrangeras i maj varje år på Sida i Stockholm. Cirka 300 deltagare, främst pedagoger, möts då för att få veta mer om det senaste inom lärande för hållbar utveckling, hämta inspiration till den egna skolverksamheten och knyta kontakter.  Seminariet är välbesökt och lockar alltid namnkunniga medverkande med olika erfarenhet och utgångspunkt. I samband med Skolan möter världen 2016 producerade UHR en film om seminariet och om vad Den globala skolan kan bidra med.

Senast uppdaterad: 11 juli 2018