Universitets- och högskolerådets (UHR:s) verksamhet Den globala skolan erbjuder kompetensutveckling inom lärande för global hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Verksamheten riktar sig till lärare, skolledare och annan personal inom skolan.

Den globala skolans arrangemang är avgiftsfria och omfattar seminarier, föreläsningar, möten och workshops över hela Sverige.

Syftet med verksamheten är att bidra till skolutveckling genom insikt i globala frågor, möten med människor och kulturer, deltagaraktiva arbetssätt, nya pedagogiska metoder och material samt kunskap om och tillämpning av framgångsfaktorer för skolans arbete.

Slutmålet är alltid att ge eleverna tillräcklig kunskap för att delta i den demokratiska processen, göra medvetna val och utveckla ett etiskt förhållningssätt till sin omgivning.

Läs mer om Den globala skolan på UHR:s webbplats Utbyten.se

Den globala skolan på Facebook  

Film om Den globala skolan

Ett av Den globala skolans stora seminarier kallas Skolan möter världen och arrangeras i maj varje år på Sida i Stockholm. Cirka 300 deltagare, främst pedagoger, möts då för att få veta mer om det senaste inom lärande för hållbar utveckling, hämta inspiration till den egna skolverksamheten och knyta kontakter. 

Seminariet är välbesökt och lockar alltid namnkunniga medverkande med olika erfarenhet och utgångspunkt. I samband med Skolan möter världen 2016 producerade UHR en film om seminariet och om vad Den globala skolan kan bidra med.

Senast uppdaterad: 26 mars 2021