Här finns olika förslag på hur din skola kan uppmärksamma Europadagen, som äger rum den 9 maj. Förslagen ska ses som en inspiration att anordna en spännande och engagerande dag tillsammans med eleverna.

Europadagen firas den 9 maj, till minne av den franske utrikesministern Robert Schumans plan 1950 för att skapa ett enat Europa. Tanken med Schumans plan – Schumandeklarationen – var att bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd. Den låg till grund för bildandet av den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) 1952 – den sammanslutning som i sin tur är grunden för dagens Europeiska union (EU).

Tillsammans med den europeiska flaggan, Europahymnen och euron är Europadagen symboler för den europeiska integrationen. Dagen har firats sedan 1985 och uppmärksammas idag runt om i Europa.

Läs mer om Europadagens bakgrund på EU-upplysningens webbplats

Uppmärksamma Europadagen på skolan

Här är förslag på hur din skola kan uppmärksamma Europadagen. Förslagen är indelade i två kategorier, årskurs 1–6 och årskurs 7–9 samt gymnasiet.

Årskurs 1–6

1. Våra sevärdheter i Europa

I Europa finns många berömda byggnader, t ex Lutande tornet i Pisa, Eiffeltornet, Big Ben etc. Eleverna väljer en berömd byggnad som de skall göra en modell utav. De kan använda sig av spagetti, kartong, papper etc. Endast fantasin sätter gränserna. Eleverna ska även lära sig om landet som byggnaden finns i. Under projektet kan du som lärare prata med eleverna om EU och Europadagen.

Modellbyggandet avslutas med en utställning i aulan eller matsalen, kanske med en prisutdelning där alla är vinnare!

Dokumentera gärna arbetet genom att använda olika digitala verktyg som med hjälp av olika effekter/tekniker spelar in byggprocessen, eftersom det är spännande att se elevernas arbete växa fram i form av en film. Ett förslag är sedan att lägga på musik på filmen från landet i fråga.

2. Mat från Europa

Mat som inspireras av olika europeiska länder serveras i skolmatsalen under Europadagen 9 maj. Eleverna kan exempelvis få vara med och rösta fram vilka maträtter som ska serveras.

Eleverna skapar små informationsblad om de länder vars mat serveras. Antingen görs informationsbladen under förmiddagen den 9 maj, eller veckan innan Europadagen. Informationsbladen ställs upp på borden i skolmatsalen. Informationen kan exempelvis bestå av viktiga fakta, landets flagga och en karta var landet ligger i Europa.

För att skapa extra festlig stämning kan det spelas musik från olika länder i Europa, exempelvis från Eurovision, folkmusik eller annan populärmusik.

På eftermiddagen kan eleverna presentera sina länder för varandra och ni pratar om Europa, EU och varför Europadagen firas.

3. Skapa vårt gemensamma Europa

Det här förslaget handlar om att eleverna på skolan tillsammans ska skapa en del av Europa i sitt klassrum under en veckas tid. Varje klass på skolan tilldelas ett land inom EU. Eleverna läser på om exempelvis landets geografi, kultur, historia, kända personer, byggnader och vad som är typiskt för landet.

När detta är gjort inreder klassen klassrummet på olika sätt med utgångspunkt i landet. Det kan exempelvis handla om att sätta upp olika affischer, spela typisk musik från landet, spela in filmer som visas i klassrummet, rita kartor, möblera om klassrummet, måla flaggor, skapa landstypiska byggnader i lego eller i lera, ja bara fantasin sätter gränserna. Eleverna förbereder också en presentation om sitt land. Målet är att eleverna tillsammans ska omforma hela klassrummet till ett land.

När allt är klart den 9 maj, besöker de varandras klassrum med uppgiften att jämföra deras land med de övrigas. Detta kan med fördel göras i samband med ett öppet hus, så föräldrarna blir delaktiga i sina barns lärande och också får vara med och fira Europadagen.

4. Seminariedag om EU

Anordna en dag med små föreläsningar och workshops. Låt dagen börja med en gemensam uppstart i aulan där syftet med dagen presenteras för eleverna. Låt sedan eleverna gå runt till olika seminarier/workshops kopplade till EU. Beroende på hur lång dagen är kommer eleverna ha fått med sig kunskap rörande EU utifrån flera olika synvinklar.

Ordna det praktiskt genom att:

  • Du som lärare håller i ett seminarie/workshop på runt 30 minuter flera gånger under dagen. Samordna med kollegor, så att det blir många olika seminarier.
  • Eleverna går runt till de olika seminarierna (dela in eleverna i grupper som sedan får ett seminarie-schema tilldelat sig).

 Avsluta gemensamt i aulan.

Årskurs 7-9 och gymnasiet

1. Filmfestival

Detta förslag handlar om att uppmärksamma Europadagen genom att arrangera en filmfestival med filmer från hela Europa, eller med filmer som kan knytas till relevanta frågeställningar om Europa.

Filmerna har valts ut av elever och lärare, med syftet att visa upp en mångfald av Europa och beröra viktiga frågor, möjligheter och utmaningar.

Dagen inleds med en filmfestivalsinvigning med tal, mingel och tilltugg. I talet kopplas filmfestivalen till firandet av Europadagen. Sedan får eleverna välja själva vilka filmer, utifrån ett festivalprogram, som de vill se. Under dagen går eleverna runt och deltar på de olika filmvisningarna på skolan. Eleverna hinner kanske med 2-3 filmer på en dag. Är någon film extra viktig att alla ser, görs den såklart obligatorisk.

Efter varje film leder en lärare den viktiga efterdiskussionen, där filmen kopplas till relevanta teman, EU och Europa. Här ges eleverna möjlighet att diskutera och reflektera.

  • Exempel 1: visa film om andra världskriget med efterföljande föreläsning om freden, uppbyggandet av Europa och bakgrunden EU-samarbetet.
  • Exempel 2: visa filmen Lilja 4-ever med efterföljande diskussion om trafficking och människohandel och vad EU gör och kan göra i frågan.
  • Exempel 3: Visa filmen An Inconvenient Truth med en efterföljande diskussion om vad EU gör i området hållbar utveckling och klimat och om vilka möjligheter det finns för EU att vara en global röst i klimatfrågan.

Ett förslag är att eleverna röstar fram sin favoritfilm som vinnare av filmfestivalen. Ett annat alternativ är att elever som har deltagit i filmtävlingen på temat " det här betyder EU för mig.", visar upp sina filmer i ett av klassrummet eller i aulan.

2. Demokratitorg med inbjudna politiker

Skolan bjuder in kommun-, regions, riksdagspolitiker och EU-parlamentariker för att ha en dialog med eleverna. Syftet är att skapa möten mellan elever och politiker, öka kunskap och förståelse om våra demokratiska system och en möjlighet att diskutera olika teman.

Eleverna har i förväg valt och förberett sig kring ett antal teman, exempelvis miljö, konsumentfrågor, arbetsmarknad, studier, brottsbekämpning, mänskliga rättigheter och migration. Det kan både gälla sakfrågor som har relevans och koppling mellan exempelvis kommun och EU-nivå, men också generella frågor som är viktiga för unga.

För att ge eleverna bästa förutsättningar har de fått förbereda sig på lektionerna hur EU påverkar oss i vårt dagliga liv, kopplingen mellan Sverige och EU och hur det arbetas med sakfrågorna på lokal/regional/nationell nivå och EU-nivå, samt förberett frågor att ställa till politikerna.

Inbjudna EU-parlamentariker samt övriga politiker sitter utplacerade i de olika klassrummen på skolan och får träffa mindre grupper med elever, exempelvis en klass i taget. I varje klassrum diskuteras en specifik fråga. Elevgrupperna roterar mellan de olika klassrummen. Politikerna får möjlighet att beskriva sitt arbete i parlamentet/kommunen och därefter sker diskussion utifrån elevernas frågor. Syftet med att ha mindre grupper är att det ska bli mer dialog och mindre känsla av föreläsning.

Ett förslag är att lärare sitter med och tar anteckningar för att sedan sammanställa vad eleverna på skolan tycker, vilket blir ett utmärkt material för skolan att jobba vidare med efter Europadagen.

3. Skolan löser EU:s utmaningar!

Under Europadagen beslutar sig skolan att hjälpa EU att lösa olika utmaningar. Det ger eleverna möjlighet att sätta sig in i olika frågeställningar, försöka komma med konkreta lösningar och komma på olika kreativa sätt att presentera lösningarna.

Under några veckors tid har eleverna fått jobba med några olika utmaningar som EU och Europa står inför, exempelvis miljö, freds- och säkerhetspolitik, Brexit, migration, rasism och tolerans, brottsbekämpning och arbetsmarknad.

Under Europadagen delas eleverna in i andra grupper än sina vanliga klasser. Varje grupp får anta en europeisk utmaning som består av en eller flera frågeställningar som lärare har arbetat fram. Under dagen ska eleverna dels beskriva utmaningen, dels komma med lösningar och sedan komma på ett bra sätt att presentera lösningen. Lösningen presenteras i aulan/matsalen i form av en vernissage.

Ett förslag är att vernissagen filmas och att skolan sedan lägger upp den på skolans hemsida

4. Seminariedag om EU

Anordna en dag med små föreläsningar och workshops. Låt dagen börja med en gemensam uppstart i aulan där syftet med dagen presenteras för eleverna. Låt sedan eleverna gå runt till olika seminarier/workshops kopplade till EU. Beroende på hur lång dagen är kommer eleverna ha fått med sig kunskap rörande EU utifrån flera olika synvinklar.

Ordna det praktiskt genom att:

  • Du som lärare håller i ett seminarie/workshop på runt 30 minuter flera gånger under dagen. Samordna med kollegor, så att det blir många olika seminarier.
  • Eleverna går runt till de olika seminarierna (dela in eleverna i grupper som sedan får ett seminarie-schema tilldelat sig).

 Avsluta gemensamt i aulan.

Senast uppdaterad: 24 april 2017