Kollektivet är ett rollspel som behandlar några av EU:s framtidsfrågor och utmaningar. Eleverna får anta roller som medlemmar boendes i ett kollektiv och tillsammans ska de lösa olika problem som de ställs inför – allt från ekonomisk hushållning till gemensamma trivselregler. De frågeställningar som kollektivet brottas med återfinns på europeisk nivå, vilket ger en bra grund för en efterföljande diskussion och fördjupad förståelse kring EU och dess medlemsländer.

Tid: 60 min

Antal elever: 15-20

Målgrupp: Elever på gymnasiet eller grundskolans senare år. De bör ha grundläggande kunskaper om EU för att få ut så mycket som möjligt av övningen.

Syfte

Syftet med Kollektivet är att öka elevernas intresse och kunskap kring EU-relaterade frågor, samt öka deras medvetenhet om vilka utmaningar EU står inför. Kollektivet låter även eleverna öva sig i aktiva ställningstaganden samt utveckla deras förmåga att se EU-relaterade problem ur olika perspektiv.

Översikt

Detta spel innehåller:

Lärarhandledning:

  • Råd till handledaren
  • Om problemen
  • Förberedelser
  • Genomförande
  • Efterdiskussion
  • Överblick roller

Senast uppdaterad: 28 mars 2017