Alla som vill använda Europass kan börja genom att fylla i Europass meritförteckning.

Med hjälp av meritförteckningen synliggör du dina färdigheter och kvalifikationer. Andra Europassdokument kan bifogas meritförteckningen.

Europass meritförteckning är en mall för meritförteckningar som översatts till EU/EES-språken. Där kan var och en samla uppgifter om sin utbildning och arbetserfarenhet, sina språkkunskaper och de färdigheter och kunskaper som han eller hon förvärvat utanför det officiella utbildningssystemet.

Mallar för meritförteckningar på olika språk kan hämtas från Europass webbportal, där du också hittar exempel på hur du fyller i meritförteckningen.

I Sverige ansvarar Arbetsförmedlingen för Europass meritförteckning.

Senast uppdaterad: 24 november 2020