Med Europass språkpass kan du beskriva dina språkliga färdigheter på en sexgradig skala.

Dina språkkunskaper är viktiga om du vill studera eller arbeta på annat håll i Europa. I Språkpasset kan du dokumentera dina färdigheter, studier och examina i språk. Språkpasset bildar tillsammans med dokumenten Språkbiografi och Dossier en Europeisk språkportfolio.

Europass språkpass hittar du på Europass webbportal, där du kan se exempel på språkpass, skapa ditt eget, ladda ned dokument eller uppdatera ditt språkpass.

I Sverige ansvarar Uppsala universitet för Europass språkpass.

Senast uppdaterad: 29 maj 2019