Universitets- och högskolerådets program för internationellt utbyte ger bland annat skolor, högskolor och universitet och yrkes- och vuxenutbildningar möjlighet till projektbidrag för att genomföra internationella samarbets- och utbytesprojekt.

Det kan till exempel handla om:

  • samarbetsprojekt med organisationer i andra länder
  • kompetensutveckling utomlands
  • praktik utomlands
  • studier utomlands

Vilka som kan söka

Vanligtvis är det skolan, lärosätet, företaget eller organisationen som ansöker om projektbidrag hos Universitets- och högskolerådet. Enskilda individer - till exempel lärare, studenter och elever - deltar i projekten.

Läs mer på Utbyten.se

Läs mer om olika program och stöd för internationellt samarbete och utbyte på vår webbplats Utbyten.se:

Utbyten.se (nytt fönster)

Programmen finansieras av EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet och svenska staten.

Hitta rätt program

De program som Universitets- och högskolerådet har hand om, och som du hittar information om på utbyten.se, är bland annat Erasmus+ (EU-kommissionens program för europeiskt samarbete och utbyte), Nordplus (Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte i Norden och Baltikum) och Athena, Atlas, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies, med flera program, för samarbete och utbyte med utvecklingsländer.

Programöversikt på Utbyten.se (nytt fönster)

Senast uppdaterad: 30 november 2020