Den nationella referensramen för examina presenterar en översikt av det svenska högskolesystemet.

Dokumentet innehåller en beskrivning av högskolesektorn, utbildnings- och examensstrukturen, antagningsprocessen, kvalitetssäkringsprocessen samt erkännande av utländska examina.

Nationell referensram för examina

Bilaga 1 i dokumentet visar den svenska examensstrukturen
Bilaga 2 i dokumentet visar examensbeskrivningar för grund- och avancerad nivå

Den engelska versionen av referensramen - NQF (National Qualifications Framework)

Bakgrund

Den nationella referensramen för examina har sin utgångspunkt i den europeiska referensramen, som i sin tur bygger på det europeiska samarbetet i Bolognaprocessen.

Läs mer i den europeiska referensramen för examina (pdf, nytt fönster)

Läs mer om Bolognaprocessen »

Senast uppdaterad: 3 december 2015