Här finns minnesanteckningar från möten åren 2019 till och med 2021.

Möten under 2021

21 oktober

Mötesagenda (pdf)

Minnesanteckningar (pdf)

Plattform för internationalisering (pdf)

Anders Ahlstrand och Madelen Charysczak, UHR

Ellenor Devine, Vetenskapsrådet

Emma Bäcke, Vinnova

Forum - kort historik och vad vi tar med oss (pdf)

Anders Ahlstrand, UHR

Studiemedel för distansstudier utanför EES och Schweiz (pdf)

Henrik Strömberg Croné, Alexandra Swenning, CSN

Forums arbetsgrupp för migrationsfrågor (pdf)

Markus Filipsson, Migrationsverket

Storbritanniens utträde ur EU och Erasmus+ (pdf)

Magnus Hallbåter, UHR

25 mars

Mötesagenda
Mötesagenda (pdf)

Minnesanteckningar
Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Presentation, Adrian Stymne, SISA (pdf)

Presentation, Per Rosenblad, UHR (pdf)

Forum blir plattform intro, UHR (pdf)

Brexit konsekvenser för studiestöd, CSN (pdf)

Möten under 2020

2 oktober

Mötesagenda

Mötesagenda (pdf)

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Presentation, Mikael Olsson, UHR (pdf)

Presentation, Anders Ahlstrand, UHR, (pdf)

Presentation, Daniel Edquist, UHR (pdf)

Presentation, Hans Pohl, STINT (pdf) 

Presentation, Henrik Strömberg Croné, Alexandra Swenning, CSN (pdf)


Presentation, Kurt Bratteby, Monika Wirkkala, Svenska institutet (pdf)


Presentation, Loulou von Ravensberg, UKÄ (pdf


Presentation, Markus Filipsson, Camilla Odin Migrationsverket (pdf)

11 mars

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Markus Filipsson, Migrationsverket

Arbetsgruppen för migrationsfrågor

Mikael Olsson, UHR

Kartläggning av forummedlemmarnas nätverk för internationalisering

Maria Wilenius, Stockholms universitet och Karin Knutsson, KTH

Europauniversiteten – European University Initiative

André Bryntesson, Uppsala universitet

Internationella studenter i Sverige

Möten under 2019

29 maj

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Markus Filipsson, Migrationsverket och Cilla Häggkvist, SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor

Arbetsgruppen för migrationsfrågor

Eva Åkesson, SUHF, UU

SUHF:s expertgrupp

Mikael Olsson, UHR

Workshoppresentation

Mikael Olsson, UHR

EU-rekrytering och tjänstemannautbyte

6 mars

Minnesanteckningar (pdf)

Presentationer från mötet

Anders Ahlstrand

Hur kan samverkan stärkas

Gemensam studie CSN och UHR

Markus Filipsson

Arbetsgruppen för migrationsfrågor

Lena Bruce

Regeringens innovations och forskningsråd

Joakim Appelquist, Vinnova

Utlandskontor

Johan Lindell, VR

Utlandskontor

Tidigare år

Om du vill veta vad som har hänt under forumets tidigare verksamhetsår, kontakta:

Anders Ahlstrand
E-post: fornamn.efternamn@uhr.se
Telefon: 010-470 04 59

Senast uppdaterad: 11 april 2022