UHR har tillsammans med Vetenskapsrådet och Vinnova fått i uppdrag att vidareutveckla förslaget om en plattform för internationalisering som Internationaliseringsutredningen lämnade i sitt betänkande "Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)".

Syftet med en plattform är att skapa en stabil och långsiktig struktur för samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer.

UHR ska redovisas uppdraget senast den 15 oktober 2021.

Dialogmöten och hearing

Under ledning av UHR genomför en projektgrupp under våren flera dialogmöten och en hearing med myndigheter och organisationer.

I projektgruppen ingår representanter från UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova. Från UHR deltar Anders Ahlstrand, utredare och projektledare för uppdraget, och Madelen Charysczak, utredare. Från Vetenskapsrådet deltar Stefan Törnqvist, Kansliansvarig Internationella kansliet och Ellenor Devine, analytiker. Från Vinnova, slutligen, deltar Emma Bäcke, handläggare, Internationellt samarbete.

Internationaliseringsutredningens förslag

"Internationaliseringsutredningens förslag till plattform för internationalisering" finns att ladda ner på regeringens webbplats. Se framför allt sidorna 147–166.

Ladda ner "Internationaliseringsutredningens förslag till plattform för internationalisering" (pdf).

Senast uppdaterad: 24 januari 2022