Skolambassadörer för EU är en utbildning som UHR genomför tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Målgruppen för utbildningen är både lärare och skolledare. Ansökan till Skolambassadörer för EU 2019 är öppen till den 30 november 2018.

Syftet med utbildningen är att skolor i Sverige ska uppmärksamma EU-frågor mer än tidigare och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor att genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag. Utbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla lärarens egen undervisning.

Gratis utbildning

Utbildningen är gratis och fungerar som ett stöd för skolutveckling inom EU-frågor. En stark förankring hos skolledare är nödvändig för att lärare ska kunna delta i utbildningen, som fungerar som starten på ett långsiktigt arbete. Det första steget i utbildningen av skolambassadörerna är en studieresa till Bryssel.

Nio dagar för lärare, tre dagar för skolledare

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. Lärarutbildningen är nio dagar fördelade på två tillfällen, skolledarutbildningen tre dagar vid ett tillfälle under året.

En gång per år möts nya och gamla skolambassadörer i samband med en nätverksträff i Stockholm.

Mer information och ansökan

På UHR:s webbplats Utbyten.se kan du läsa mer om Skolambassadörer för EU och ansöka till utbildningen 2019 (deadline den 30 november 2018).
Länk till Utbyten.se hittar du längst ned på denna sida.

Kontakt

Johanna Havdelin, projektledare, Skolambassadörer för EU
E-post: skolambassadorer (at) uhr.se
Tlf: 010-470 03 64

Senast uppdaterad: 1 november 2018