Skolambassadörer för EU är en utbildning som UHR genomför tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Målgruppen för utbildningen är både lärare och skolledare.

Syftet med utbildningen är att skolor i Sverige ska uppmärksamma EU-frågor och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor att genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag. Utbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla lärarens egen undervisning.

Gratis utbildning

Utbildningen är gratis och fungerar som ett stöd för skolutveckling inom EU-frågor. En stark förankring hos skolledare är nödvändig för att lärare ska kunna delta i utbildningen, som fungerar som starten på ett långsiktigt arbete. Det första steget i utbildningen av skolambassadörerna är en studieresa till Bryssel.

Nio dagar för lärare, tre dagar för skolledare

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. Lärarutbildningen är nio dagar fördelade på två tillfällen, skolledarutbildningen tre dagar vid ett tillfälle under året.

En gång per år möts nya och gamla skolambassadörer i samband med en nätverksträff i Stockholm.

Ansökan för 2020

Ansökan till nästa års utbildning är öppen från den 1 oktober till den 1 december 2019.

Mer information

På UHR:s webbplats Utbyten.se kan du läsa mer om Skolambassadörer för EU. Länk till Utbyten.se hittar du längst ned på denna sida.

Kontakt

Johanna Havdelin, projektledare, Skolambassadörer för EU
E-post: skolambassadorer (at) uhr.se
Tlf: 010-470 03 64

Senast uppdaterad: 30 september 2019