Skolambassadör för EU är en utbildning som UHR genomför tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Målgruppen för utbildningen är både lärare och skolledare.

Syftet med utbildningen är att skolor i Sverige ska uppmärksamma EU-frågor och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor att genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag. Utbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan och inte i första hand utveckla lärarens egen undervisning.

Gratis utbildning

Utbildningen är gratis och fungerar som ett stöd för skolutveckling inom EU-frågor. En stark förankring hos skolledare är nödvändig för att lärare ska kunna delta i utbildningen, som fungerar som starten på ett långsiktigt arbete. Det första steget i utbildningen av skolambassadörerna är en studieresa till Bryssel.

Utbildning i Bryssel

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. Både lärare och skolledare utbildas under några dagar i Bryssel samt någon dag i Sverige.

En gång per år möts nya och gamla skolambassadörer i samband med en nätverksträff i Stockholm.

Ansökan 

Ansökan till våren 2022 är öppen till den 10 december 2021.

Mer information

Länk för mer information om utbildningen och hur du anmäler dig via Utbyten.se

Mejladress: skolambassadorer@uhr.se

Senast uppdaterad: 8 november 2021