Lyssna

EU-utbildning för statstjänstemän - Erasmus Public Administration Programme

Programmet ger tjänstemän inom de nationella förvaltningarna en heltäckande bild av hur beslutsprocessen i EU fungerar.

För vem?

Tjänstemän i statsförvaltningen med högskole- eller universitetsexamen som rekryterats under de senaste 5 åren, och som de senaste 6 månaderna arbetar med EU-relaterade frågor.    

Vad kan man göra?

Utbildningen är en två veckors utbildning om EU-systemet och äger rum på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.    

Ansökningsdatum

Sista ansökningsdag för 2018 års utbildningstillfällen är:

6 till 16 mars 2018: deadline 11/12/2017

5 till 15 juni 2018: deadline 25/02/2018

16 till 26 oktober 2018: deadline 02/07/2018

Vad det innebär

Under åtta och en halv dag får deltagarna, på plats i Bryssel Luxemburg och Strasbourg, besöka EU:s olika institutioner. Studiebesök varvas med seminarier och interaktiva förhandlingsövningar. Dessutom ingår momentet "job shadowing", där du under tre dagar får följa en tjänsteman vid någon av EU:s institutioner.

Programmet anordnas av European School of Administration, EUSA.

Finansiering

Arbetsgivaren, det vill säga departementet eller myndigheten, betalar rese- och omkostnader samt lön. I detta ingår en utrese- och en hemresedag. Kommissionen/EUSA ersätter boendekostnader. I detta ingår en utrese- och en hemresedag.

Mer information

Läs mer om programmet på European School of Administrations webbplats: 

European School of Administration (nytt fönster)

Om du har frågor, kontakta:

Petra Göransson
E-post: petra.goransson(at)uhr.se
Tfn: 010-470 06 59

Senast uppdaterad: 12 september 2017