Programmet ger tjänstepersoner inom de nationella förvaltningarna en heltäckande bild av hur beslutsprocessen i EU fungerar.

Under åtta och en halv dag får deltagarna, på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, besöka EU:s olika institutioner. Studiebesök varvas med seminarier och interaktiva förhandlingsövningar. Dessutom ingår momentet jobbskuggning, där deltagarna får följa en tjänsteperson vid någon av EU:s institutioner under två och en halv dag.

Programmet anordnas av Eusa (European School of Administration).

Krav för att söka

Den som söker ska:

  • vara tjänsteperson, anställd inom svensk statsförvaltning
  • ha högskole- eller universitetsexamen
  • ha medborgarskap i något av EU:s 27 medlemsländer
  • inte tidigare ha varit anställd eller praktiserat i EU:s institutioner
  • ha erfarenhet av arbete på en EU-avdelning/-enhet eller med EU-relaterade policyfrågor
  • ha arbetat med EU-frågor under minst sex månader och högst fem år
  • ha relevant arbetslivserfarenhet.

Den som söker ska också ha mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i franska eller tyska.

Eftersom Sverige bara har fyra platser per år att fördela på utbildningstillfällena sammanställer UHR och Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel en prioriteringslista med kandidater för Eusas urval av deltagare till programmet. 

Utbildningsdatum och ansökan

Utbildningar 2021 äger rum:

2-12 mars, sista ansökningsdag ej fastställd
1-11 juni, sista ansökningsdag onsdag 24 februari 2021 
12-22 oktober, sista ansökningsdag onsdag 19 maj 2021

Observera att arbetsgivaren ska mejla den sökandes Europass/CV till: tjut@uhr.se

Mall för Europass/CV (Word)

Läs mer om Europass

Finansiering

Arbetsgivaren, det vill säga departementet eller myndigheten, betalar rese- och omkostnader samt lön. I det ingår en utrese- och en hemresedag. Kommissionen/Eusa ersätter boendekostnaderna för hela vistelsen.

Mer information

Mejla UHR: tjut@uhr.se

Läs mer om programmet på Eusas webbplats

Senast uppdaterad: 2 november 2020