En möjlighet att, tillsammans med statsanställda från andra europeiska länder, lära känna ett annat EU-lands förvaltningspolitiska system.

För vem?

Tjänstepersoner inom statsförvaltningen kan delta.   

Vad kan man göra?

Du deltar vid korta studiebesök/utbyten (tre till fem dagar), där individuella möten med tjänstepersoner inom samma verksamhetsområde ingår.   

Vad det innebär

I utbytena ingår föreläsningar, seminarier och studiebesök på olika institutioner, till exempel parlament. Dessutom ingår individuella besök, där du på plats får träffa en europeisk kollega som arbetar inom ditt verksamhetsområde.

Genom att delta i programmet ökar du förståelsen för hur kulturella olikheter och skillnader i system kan påverka EU-arbetet. Du knyter också kontakter med tjänstepersoner i såväl värdlandet som deltagare från andra länder.

Aktuella seminarier

För närvarande finns inga aktuella seminarier.

Finansiering

Det kostar inget att delta men din arbetsgivare står för rese- och hotellkostnader.

Senast uppdaterad: 13 december 2020