En djupare kunskap om EU och nya kontakter med kollegor från hela Europa. Det fick Ida Larsten, till vardags kommunikatör på Universitets- och högskolerådet, med sig hem efter att under tre månader ha tjänstgjort vid EU-kommissionen genom utbytesprogrammet NEPT.

Ida Larsten– Jag såg att det låg information om tjänstemannautbytet med EU-kommissionen på vårt intranät och bestämde mig för att söka tjänstgöringen. Jag tycker att det var jättespännande och väldigt bra organiserat.

På plats i Bryssel arbetade Ida som nationell expert vid Generaldirektoratet för utbildning och kultur och fick huvudsakligen arbeta med bevakningen och omvärldsanalys av det svenska utbildningssystemet. Till arbetsuppgifterna hörde också att analysera och rapportera kring andra landsspecifika frågor som exempelvis regeringens budgetproposition.

– Det var häftigt att få vara inne och jobba på kommissionen. Jag har fått en djupare kunskap om EU och förstår hur det funkar på ett helt annat sätt än tidigare. Jag såg på det hela som en utmaning som gick bra och känner att jag har växt som person.

Ett arbete ”mitt i smeten”

I det dagliga arbetet på enheten arbetade Ida och hennes kollegor med olika rapporter som skulle bidra till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och förhoppningsvis även till de landsspecifika rekommendationerna som EU tar fram för medlemsländerna. Utöver det administrativa arbetet hann Ida även med att delta på en rad olika intressanta möten.

– Jag fick följa med på massor av möten och det var kul att vara med "mitt i smeten". Jag deltog bland annat i möten på EU-kommissionen, parlamentet, tyska ambassaden och vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Jag höll även själv en presentation för de kollegor som ansvarar för att jobba fram landsspecifika rekommendationer för Sverige på de olika direktoraten.

Europa samlat på en plats

Det märks tydligt att Bryssel verkligen är en stad som består av europeisk gemenskap, menar Ida Larsten.

– Jag tycker det var superkul att få träffa folk från hela Europa, och under min tid i Bryssel delade jag till exempel arbetsrum med personer från Tjeckien, Bulgarien och Sverige. Jag skulle rekommendera alla kollegor att åka på ett tjänstemannautbyte – det är verkligen en spännande utmaning!

Idas 4 tips till dig som vill delta i utbytestjänstgöring

  1. Kolla upp hur organisationen du vill tjänstgöra vid fungerar, så att du kan söka dig till "rätt" avdelning eller instans.
  2. Ta kontakt med HR-funktionen på din hemmamyndighet i god tid så att du hinner få ordning på alla papper. Det finns speciella försäkringar och avtal som ska skrivas på och fixas med inför utlandsvistelsen.
  3. Ta gärna chansen att bättra på dina språkkunskaper under utbytet. Alliance Française och liknande anordnar kvällskurser.
  4. Ta reda på vilket område i den nya staden som passar dig att bo i. Det ökar chanserna att även fritiden blir en upplevelse!

Vad är NEPT?

Nationella experter under professionell utbildning (NEPT) ger tjänstemän inom svensk statsförvaltning möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra i EU-kommissionen. Genom tjänstgöringen, som är en utbildningspraktik, får du erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik, och kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar. Det är också en chans att arbeta i en mångkulturell och flerspråkig miljö.

Läs mer om NEPT

Senast uppdaterad: 9 augusti 2019