Du hittar ansökan till NEPT, Application form NEPT, längst ner på den här sidan.

Aktuell ansökningsomgång:

Sista dag för ansökan till hösten 2019, publiceras inom kort.

Villkor för ansökan

Du som söker

  • ska ha akademisk examen eller motsvarande kvalificerade handläggande/utredande arbetsuppgifter
  • ska ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska eller tyska är meriterande
  • ska ha fast eller kontraktsanställning inom offentlig förvaltning
  • ska under sekonderingen som NEPT kvarstå i din anställning, erhålla lön samt omkostnader (till exempel URA-kontrakt) och vara inskriven i det nationella socialförsäkringssystemet
  • får inte tidigare ha haft någon anställning eller kontrakt inom EU:s institutioner, och inte heller ha gjort praktik under de senaste sex åren.

Särskilda krav och förbehåll:

  • För ansökningar till European External Action Service, EEAS, krävs ett "Security Clearance" (säkerhetsprövning/registerkontroll); läs mer i dokumentet Explanatory notes - informaton NEPT till höger. 

Skicka ansökan

Din arbetsgivare ska godkänna ansökan och de villkor som gäller, och verifiera detta genom e-post.
E-postmeddelandet, med ansökan och CV som bilagor, skickas till:

Maria Larsson, e-post: maria.larsson(at)uhr.se

Ansökningarna prioriteras enligt urvalskriterierna och valideras av UHR i samarbete med EU-representationen i Bryssel.

Genom att godkänna och skicka in ansökan förbinder sig arbetsgivaren till de ekonomiska villkoren. Ansökan är bindande.

Senast uppdaterad: 10 december 2018