En möjlighet till kunskapsutbyte och nätverksbyggande mellan förvaltningar i de nordiska och baltiska länderna.

För vem?

Tjänstemän i kommun, stat eller landsting i de nordiska och baltiska länderna.    

Vad kan man göra?

Studieresor och kortare aktiviteter på 3-10 arbetsdagar, eller så kallade Internship som kan pågå upp till 20 arbetsdagar.    

Ansökningsdatum

2015 års ansökningsomgång är avslutad.    

Varför delta i nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet?

Programmet syftar till att ge stöd till långsiktiga aktiviteter samt främja

  • kunskapsutbyte för ömsesidig nytta inom olika sektorer på administrativ nivå
  • nätverksbyggande inom olika politiskt priorierade områden
  • expertkunskapsutbyte genom "best practices" inom olika områden i olika offentliga förvaltningar
  • gränsöverskridande samarbeten
  • samarbeten mellan olika departement och myndigheter i de nordisk-baltiska länderna
  • nätverksbyggande och kompetensutveckling inom olika sektorer

Vad det innebär

Såväl enskilda tjänstemän som grupper av tjänstemän i de nordiska och baltiska länderna kan delta. Programmet ger visst finansiellt stöd till deltagarna.

Sökande kan komma från kommun, stat eller landsting, och måste ha goda kunskaper i engelska då ansökan såväl som alla programmets dokument och rapporter skrivs på engelska.

Finansiering av kostnaderna

Nordiska ministerrådet ställer upp med 70 procent av finansieringen och den sökandes organisation skjuter till resterande 30 procent. Av de 70 procent som Nordiska ministerrådet står för, betalas 85 procent ut innan aktiviteten börjar och resterande 15 procent betalas ut efter att en rapport från besöket kommit in. 

Kontakt

Madis Kanarbik, Programme Coordinator Nordic Council of Ministers' Office in Estonia (Programme Management Body) Phone + 372 7 423 625
E-mail: public.administration [at] norden.ee
Languages: English, Estonian, Swedish

Kontakt på Utrikesdepartementet i Sverige:

Eva Nilsson Mansfelt, nås via Regeringskansliets växel, tfn: 08-405 10 00

Senast uppdaterad: 23 maj 2016