Att som statsanställd göra en utbytestjänstgöring i ett annat land är både roligt och lärorikt. Du stärker kompetensen inom ditt arbetsområde, utvecklar dina språkkunskaper och får möjlighet att knyta värdefulla kontakter med kollegor i andra länder.

Utbytestjänsgöringen för också med sig fördelar för din hemorganisation eftersom du återvänder med viktiga kontaktnät, en ökad internationell kompetens och förståelse för hur man hanterar liknande arbete i andra länder.

  • Börja alltid med att ta upp frågan med din arbetsgivare, eftersom det är en kompetensutveckling där arbetsgivaren betalar din lön (stipendiet som du får är tänkt att bidra till övriga omkostnader, som dina boendekostnader).
  • Se till att göra upp en plan tillsammans med arbetsgivaren kring vad du vill ha ut av utbytestjänsten men också vad arbetsgivaren förväntar sig att få tillbaka när du kommer hem.
  • Diskutera med din arbetsgivare vad som skulle kunna vara lämpliga arbetsuppgifter för dig under din utbytestjänstgöring och hur ni ska ta tillvara nya kunskaper när du kommer tillbaka.
  • Notera att stipendiemedlen förskotteras av din arbetsgivare. Efter det att du genomfört din utbytestjänstgöring och skickat in din rapport till UHR, kan din arbetsgivare skicka in en hemställan om utbetalning till UHR. På så sätt får din arbetsgivare tillbaka de stipendiemedel som arbetsgivaren lagt ut för din del.
  • Kom ihåg att bibehålla en kontinuerlig kontakt med din arbetsgivare under din utbytestjänstgöring så du hela tiden finns med i deras framtida planering.
  • Eftersom det är en kompetensutveckling och ingen utstationering, så bör du diskutera frågan kring kostnaderna för hemresor och medflyttning av eventuell familj.
  • Bostad måste du alltid ordna själv.
  • Under din utbytestjänst gäller de arbetsregler som finns i landet du tjänstgör i, kring till exempel arbetstider, lediga dagar och, vid längre tjänstgöring, semester.

Senast uppdaterad: 28 mars 2019