Sverige har överenskommelser med de internationella organisationerna Unesco, Europarådet och OECD för statsanställda som är intresserade av några månaders utbytestjänstgöring.

Tjänstepersoner inom staten, med akademisk examen och goda kunskaper i engelska och/eller franska samt några års arbetslivserfarenhet från sitt nuvarande arbetsområde kan söka tjänstgöring vid internationella organisationer.  

Förutsättningar

Tjänstgöringen vid de internationella organisationerna omfattar minst sex månader vid Unesco, fyra månader vid Europarådet och sex månader eller mer vid OECD. Arbetsspråket är oftast engelska och kunskaper i andra språk är en tillgång.

Den sökande ska under sin praktik kunna handlägga egna områden alternativt driva kortare projekt. Arbetsuppgifterna i de internationella organisationerna fastställs och specificeras innan praktiken påbörjas.

Arbetsgivaren står för kostnaderna

Arbetsgivaren betalar lön och omkostnader under utlandstjänstgöringen. Kontrakts- eller traktamentsfrågor hanteras av arbetsgivaren. Eftersom ansvaret för kostnaderna skiljer sig åt mellan departement och myndigheter, bör den sökande ta reda på hur det förhåller sig på den aktuella arbetsplatsen.

Löpande ansökan

Ansökan kan skickas löpande och ska skrivas som en vanlig jobbansökan. Det betyder att den bör innehålla:

  • en personlig presentation med kortare bakgrund om dig som söker
  • till vilken organisation ansökan är ställd
  • vilket område som du vill tjänstgöra inom och varför

Den sökande bör också motivera hur organisationen kan gagnas av utbytet samt vad utbytet skulle kunna bidra med till organisationen och för den egna utvecklingen.

I ansökan ska den sökande ange önskan om arbetsområde inom organisationen. Området ska vara kopplat till nuvarande arbete och utbildning.

Ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet (UHR) som vidarebefordrar den till respektive land. 

Glöm inte att bifoga en meritförteckning på engelska, liksom en tillstyrkan av chef eller personalansvarig angående kostnaderna kring utbildningstjänstgöringen.

Kontakt och adress för ansökan

Mejla till: tjut@uhr.se

 

Senast uppdaterad: 7 september 2020