Sverige har överenskommelser med ett antal internationella organisationer dit du som statsanställd kan vända dig för att söka utbytestjänstgöring. Möjligheten finns hos Unesco, Europarådet och OECD.

För vem?

Tjänstepersoner inom staten med akademisk examen och goda kunskaper i engelska och/eller franska samt några års arbetslivserfarenhet från sitt nuvarande arbetsområde.    

Vad kan man göra?

Det är möjligt att under ett antal månader tjänstgöra vid Unesco, Europarådet och OECD.    

Ansökningsdatum

Löpande    

Vad det innebär

Tjänstgöringen vid de internationella organisationerna omfattar minst sex månader vid Unesco, fyra månader vid Europarådet och sex månader eller mer vid OECD. Arbetsspråket är oftast engelska och kunskaper i andra språk är en tillgång.

Den sökande ska under sin praktik kunna handlägga egna områden alternativt driva kortare projekt. Arbetsuppgifterna i de internationella organisationerna fastställs och specificeras innan praktiken påbörjas.

Arbetsgivaren står för kostnaderna

Arbetsgivaren betalar din lön och dina omkostnader under utlandstjänstgöringen. Kontrakts- eller traktamentsfrågor hanteras av din arbetsgivare. Eftersom ansvaret för kostnaderna skiljer sig mellan departement och myndigheter, bör du själv ta reda på hur det förhåller sig på just din arbetsplats.

Om du har frågor, kontakta:

Universitets- och högskolerådet (UHR) genom att mejla tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 28 mars 2019