Mer information om de olika organisationerna och de olika arbetsområdena:

 • Genom OECD:s och Europarådets handläggare på Utrikesdepartementet. Du kan nå dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
 • För mer information om Unesco, kontakta Kerstin Lundman på Unescorådets kansli, Utbildningsdepartementet, tfn 08-405 19 50.

Du som söker bör alltid kontakta dessa handläggare innan ansökan skickas in då de kan hjälpa till att hitta lämpliga områden och kontakter. Något som både underlättar och påskyndar ansökningsprocessen.

Områden vid OECD

 • Centre for Co-operation with non-members (CCNM) Arbetsuppgift: Ansvara för ett antal CCNM program i ett antal av de nyligen självständiga staterna i forna Sovjetunionen. Kvalifikationer: Ekonom
 • Information Technology and Network Services Arbetsuppgift: Delta i utveckling och utvärdering av informationssystem. Kvalifikationer: IT-specialist
 • Environment Directorate Arbetsuppgift: Sekreterare i en "High Level Advisory Group" som ska utreda OECD:s framtida roll och strategi inom miljöområdet. Kvalifikationer: Miljöexpert med internationell erfarenhet
 • Information Technology and Network Services Arbetsuppgift: Arbeta vid "The Long Term Co-operation Office". Kvalifikationer: Programmerare
 • Development Centre Arbetsuppgift: Delta i forskningsarbete, till exempel de ekonomiska relationerna mellan OECD och utvecklingsländerna, möjligheter och begränsningar för integration av de fattiga länderna etcetera. Kvalifikationer: Nationalekonom med erfarenhet av forskningsarbete
 • International Energy Agency Arbetsuppgift: Arbeta vid "The Long Term Co-operation Office". Kvalifikationer: Energiteknolog
 • Directorate for Science Technology and Industry Arbetsuppgift: Delta i arbetet om teknologi, produktion och sysselsättning. Analys och/eller statistikarbete. Kvalifikationer: Ekonom, statistiker
 • Public Management Service (PUMA) Arbetsuppgift: Arbeta inom något av områdena, HRM och etik, statistik, IT eller förvaltningsutveckling. Kvalifikationer: Lämplig akademisk utbildning och erfarenhet
 • Directorate for Food Agriculture and Fisheries Arbetsuppgift: Delta i arbetet vars syfte är att förstärka det jordbrukspolitiska reformarbetet. Kvalifikationer: Jordbruksexpert
 • European Conference of Ministers of Transport Arbetsuppgift: Delta i arbetet med järnvägsstrukturförändringar. Arbeta med finansflödesanalyser, uppföljning av ECMT-undersökning om implementering av EU-direktiv eller kollektivtrafikens miljöeffekter. Kvalifikationer: Lämplig akademisk utbildning och erfarenhet
 • Statistics Directorate Arbetsuppgift: Statistikarbetet vid MEI (Main Economic Indicators) eller NAD (National Accounts Division). Kvalifikationer: Statistiker
 • Development Co-operation Directorat Arbetsuppgift: Delta i arbetet med att presentera strategierna i programmet "The 21st Century; The Contribution of Development Co-operation", Välfärd, social utveckling och miljöhushållning. Kvalifikationer: Lämplig akademisk utbildning samt minst fem års arbetslivserfarenhet.

Områden vid Unesco

 1. Utbildning
 2. Vetenskap
 3. Kultur
 4. Media, informationsteknologi, information, människa/miljö, världsarvsfrågor, demokrati och mänskliga rättigheter samt kvinnofrågor.

Det finns ytterligare områden inom Unesco som går att söka till. För mer information kontakta Kerstin Lundman på Unescorådets kansli, Utbildningsdepartementet, 08-405 19 50.

Områden vid Europarådet

 1. Politiska direktoratet
 2. Juridiska direktoratet
 3. Direktoratet för mänskliga rättigheter
 4. Direktoratet för Utbildning, kultur och sport
 5. Sociala och ekonomiska direktoratet
 6. Direktoratet för information m.m.
 7. Ungdomsdirektoratet
 8. Direktoratet för naturvård samt regionala och kommunala frågor.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2015