Ansökan ska skrivas som en vanlig jobbansökan och bör innehålla

  • en personlig presentation med kortare bakgrund om dig som söker
  • till vilken organisation ansökan är ställd
  • vilket område som du vill tjänstgöra inom och varför

Motivera även hur organisationen kan gagnas av utbytet samt vad utbytet skulle kunna bidra med till organisationen och för den egna utvecklingen.

Ange arbetsområde

I ansökan ska du ange det arbetsområde inom organisationen som du är intresserad av. Dessa områden presenteras på sidan Om organisationerna och de olika tjänstgöringsområdena till vänster. 

Är du intresserad av ett område som inte finns listat går det naturligtvis bra att söka ändå. Området ska dock vara kopplat till ditt nuvarande arbete och din utbildning.

Skicka in ansökan

Ansökan skickar du till oss, och vi vidarebefordrar den till respektive land. 

Du ska bifoga en meritförteckning på engelska, liksom en tillstyrkan av chef eller personalansvarig angående kostnaderna kring utbildningstjänstgöringen.

Adress:

Universitets- och högskolerådet
Internationell utbytestjänstgöring
Box 45093
104 30 Stockholm

Senast uppdaterad: 23 november 2018