Ansökan kan du skicka till oss när som helst under året. Tidpunkt för utbytestjänstgöringen görs upp direkt mellan den sökande och kontaktpersonen, när det är klart med placeringen.

  • För ansökan till Polen, Spanien, Storbritannien och Ungern finns särskilda mallar, se dokument längst ner på den här sidan.
  • Till övriga länder skriver du ansökan som en vanlig jobbansökan.
  • I första hand ska ansökan skrivas på landets språk, i andra hand på engelska. Frankrike ha som krav att ansökan är på franska.
  • Ansökan bör innehålla en personlig presentation med kortare bakgrund om den sökande, till vilket land ansökan ska ställas och vilket område som den sökande vill tjänstgöra inom.
  • Motivera även hur organisationen kan gagnas av utbytet samt vad utbytet skulle kunna bidra med till organisationen och för den egna utvecklingen.
  • En meritförteckning, CV, på engelska ska bifogas ansökan. För utbytestjänst i Frankrike ska den vara skriven på franska.
  • Tillstyrkan av chef eller personalansvarig angående kostnaderna kring utbytestjänstgöringen ska också bifogas ansökan.

Adress till vilken du skickar ansökan

Du skickar ansökan med bilagor till adress:

Universitets- och högskolerådet
Utbytestjänstgöring i EU
Box 45093 1
04 30 Stockholm

Vi vidarebefordrar handlingarna till respektive land.

Kontakt

För frågor, samt rekvirering av ansökningsblankett till Shadowingprogrammet, kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) genom att mejla tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 21 februari 2019