Syftet med programmet är att stärka samarbetet mellan EU och de nationella förvaltningarna och att öka kunskapen om de olika förvaltningssystemen.

För vem?

Statstjänstemän med akademisk examen och goda kunskaper i engelska.    

Vad kan man göra?

Under en begränsad tidsperiod är det möjligt att prova på att arbeta i ett av kommissionen generaldirektorat.    

Ansökningsdatum

Löpande    

Vad det innebär

Tjänstgöringen kan pågå mellan minst sex månader och max två år.

I Sverige riktar sig utbytestjänstgöringen till statstjänstemän med akademisk examen och goda kunskaper i engelska. Inom kommissionen till så kallade AD-tjänstemän (handläggande tjänstemän med akademisk examen).

I första hand ska sökande med annan inhemsk bakgrund än från ansökarlandet prioriteras. Det innebär att en kommissionstjänsteman från till exempel Finland har företräde till utbytestjänstgöring i Sverige framför en svensk kommissionstjänsteman. Programmet bygger på ett ömsesidigt och resursneutralt utbyte (se nedan).

Innan utbytestjänstgöringen kan äga rum ska enhetschefen och berörd generaldirektör i kommissionen godkänna utbytet.

Ömsesidigt och resursneutralt utbyte

När en kommissionstjänsteman söker praktikplats i Sverige så krävs det att det departement eller den myndighet som ansökan sänts till har en tjänsteman som är intresserad av att göra praktik på motsvarande generaldirektorat i kommissionen. För att en svensk tjänsteman ska få praktikplats i ett av kommissionens generaldirektorat krävs därför att en kommissionstjänsteman inom samma generaldirektorat är intresserad av att praktisera i Sverige. För praktikplats i Sverige krävs engelska som arbetsspråk.

Arbetsgivaren står för kostnaderna

Alla kostnader som rör utbytestjänstgöringen, som lön och omkostnader, betalas av arbetsgivaren i hemmaorganisationen. Tjänstemännen ska omfattas av sitt hemlands social- och sjukförsäkringssystem under utbytestjänstgöringsperioden.

EU-kommissionen betalar lön och övriga omkostnaderna för kommissionstjänstemannens deltagande.

Om du har frågor, kontakta:

Universitets- och högskolerådet (UHR) genom att mejla tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 21 februari 2019