Lyssna

Utbytestjänstgöring mellan EU-kommissionen och Sverige

Från minst sex månader till max två år har tjänstepersoner inom staten möjlighet att prova på att arbeta i ett av EU-kommissionens generaldirektorat. Syftet är att öka samarbetet mellan EU och de nationella förvaltningarna samt öka kunskapen om de olika förvaltningssystemen.

I Sverige riktar sig utbytestjänstgöringen till tjänstepersoner inom staten med akademisk examen och goda kunskaper i engelska. Inom EU-kommissionen till så kallade AD-tjänstemän (handläggande tjänstemän med akademisk examen).

I första hand ska sökande med annan inhemsk bakgrund än från ansökarlandet prioriteras. Det innebär att en kommissionstjänsteperson från till exempel Finland har företräde till utbytestjänstgöring i Sverige framför en svensk kommissionstjänsteperson. Programmet bygger på ett ömsesidigt och resursneutralt utbyte.

Innan utbytestjänstgöringen kan äga rum ska enhetschefen och berörd generaldirektör i kommissionen godkänna utbytet.

Ömsesidigt och resursneutralt utbyte

När en kommissionstjänsteperson söker praktikplats i Sverige krävs det att det departement eller den myndighet som ansökan sänts till har en tjänsteperson som är intresserad av att göra praktik på motsvarande generaldirektorat i kommissionen. För att en svensk tjänsteperson ska få praktikplats i ett av kommissionens generaldirektorat krävs därför att en kommissionstjänsteperson inom samma generaldirektorat är intresserad av att praktisera i Sverige. För praktikplats i Sverige krävs engelska som arbetsspråk.

Finansiering

Alla kostnader som rör utbytestjänstgöringen, som lön och omkostnader, betalas av arbetsgivaren i hemmaorganisationen. Tjänstepersonerna ska omfattas av sitt hemlands social- och sjukförsäkringssystem under utbytestjänstgöringsperioden.

EU-kommissionen betalar lön och övriga omkostnader för kommissionstjänstepersonens deltagande.

Ansökan

Ansökan till programmet sker fortlöpande. Den sökande ska dels fylla i ett ansökningsformulär som kommissionen tillhandahåller, dels skicka ett tillstyrkande av ansökan till Universitets- och högskolerådet.

Ansökninsgformulär utbtytestjänstgöring mellan EU-kommissionen och Sverige (word)

Mall Europass/CV (Word)

Explanatory note (pdf)

Ansökningsformuläret ska innehålla:

  • den sökandes professionella profil
  • språkkunskaper
  • utbildning
  • arbetslivserfarenhet
  • övriga kompetensområden
  • personlig information
  • meritförteckning på engelska.

Tillstyrkan ska vara underskriven av den sökandes närmsta chef, och innehålla klartecken på att departementet/myndigheten är beredd på att ta emot en kommissionstjänsteperson under utbytestiden.

Ansökan och tillstyrkan mejlas till:
Universitets- och högskolerådet: tjut@uhr.se

Kontakt

Mejla UHR: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 10 februari 2023