Syftet med programmet är att stärka samarbetet mellan EU och de nationella förvaltningarna och att öka kunskapen om de olika förvaltningssystemen.

För vem?

Tjänstepersoner inom staten med akademisk examen och goda kunskaper i engelska.    

Vad kan man göra?

Under en begränsad tidsperiod är det möjligt att prova på att arbeta i ett av kommissionen generaldirektorat.    

Ansökningsdatum

Löpande    

Vad det innebär

Tjänstgöringen kan pågå mellan minst sex månader och max två år.

I Sverige riktar sig utbytestjänstgöringen till tjänstepersoner inom staten med akademisk examen och goda kunskaper i engelska. Inom kommissionen till så kallade AD-tjänstemän (handläggande tjänstemän med akademisk examen).

I första hand ska sökande med annan inhemsk bakgrund än från ansökarlandet prioriteras. Det innebär att en kommissionstjänsteman från till exempel Finland har företräde till utbytestjänstgöring i Sverige framför en svensk kommissionstjänsteman. Programmet bygger på ett ömsesidigt och resursneutralt utbyte (se nedan).

Innan utbytestjänstgöringen kan äga rum ska enhetschefen och berörd generaldirektör i kommissionen godkänna utbytet.

Ömsesidigt och resursneutralt utbyte

När en kommissionstjänsteperson söker praktikplats i Sverige så krävs det att det departement eller den myndighet som ansökan sänts till har en tjänsteperson som är intresserad av att göra praktik på motsvarande generaldirektorat i kommissionen. För att en svensk tjänsteperson ska få praktikplats i ett av kommissionens generaldirektorat krävs därför att en kommissionstjänsteperson inom samma generaldirektorat är intresserad av att praktisera i Sverige. För praktikplats i Sverige krävs engelska som arbetsspråk.

Arbetsgivaren står för kostnaderna

Alla kostnader som rör utbytestjänstgöringen, som lön och omkostnader, betalas av arbetsgivaren i hemmaorganisationen. Tjänstepersonerna ska omfattas av sitt hemlands social- och sjukförsäkringssystem under utbytestjänstgöringsperioden.

EU-kommissionen betalar lön och övriga omkostnaderna för kommissionstjänstepersonens deltagande.

Om du har frågor, kontakta:

Universitets- och högskolerådet (UHR) genom att mejla tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 28 mars 2019