Att som statsanställd göra en utbytestjänstgöring i ett annat land är både roligt och lärorikt. Du stärker kompetensen inom ditt arbetsområde, utvecklar dina språkkunskaper och får möjlighet att knyta värdefulla kontakter med kollegor i andra länder.

Utbytestjänsgöringen för också med sig fördelar för din hemorganisation eftersom du återvänder med viktiga kontaktnät, en ökad internationell kompetens och förståelse för hur man hanterar liknande arbete i andra länder.

  • Börja alltid med att ta upp frågan med din arbetsgivare, eftersom det är en kompetensutveckling där arbetsgivaren betalar din lön och omkostnader när du är borta.
  • Se till att göra upp en plan tillsammans med arbetsgivaren kring vad du vill ha ut av utbytestjänsten men också vad arbetsgivaren förväntar sig att få tillbaka när du kommer hem.
  • Diskutera med din arbetsgivare vad som skulle kunna vara lämpliga arbetsuppgifter för dig under din utbytestjänstgöring och hur ni ska ta tillvara nya kunskaper när du kommer tillbaka.
  • Kom ihåg att bibehålla en kontinuerlig kontakt med din arbetsgivare under din utbytestjänstgöring så du hela tiden finns med i deras framtida planering.
  • Eftersom det är en kompetensutveckling och ingen utstationering, så bör du diskutera frågan kring kostnaderna för hemresor och medflyttning av eventuell familj.
  • Bostad måste du alltid ordna själv.
  • Under din utbytestjänst gäller de arbetsregler som finns i landet du tjänstgör i, kring till exempel arbetstider, lediga dagar och, vid längre tjänstgöring, semester.

Så administreras programmet

EU-kommissionens DG ADMIN har en CV-bank. Alla ansökningar som kommer in, både från kommissionens och från medlemsstaternas tjänstemän, matchas där med varandra.

När en svensk tjänsteperson söker utbytestjänst i kommissionen skickas ansökan till oss för vidarebefordran till kommissionen via Sveriges representation i Bryssel. Ansökningar som kommer till Sverige från kommissionen skickas direkt till personalfunktionen på det departement/myndighet som respektive tjänsteperson önskat. Personalfunktionen ansvarar sedan för att annonsera efter en svensk tjänsteperson inom staten som är intresserad av att tjänstgöra inom motsvarande område i kommissionen.

Om ett tjänstepersonutbyte går att få till stånd sköts alla kontakter om tidpunkter och praktiska detaljer direkt mellan de inblandade parterna. Vi får fortlöpande information. Detsamma gäller då ett tjänstepersonutbyte inte är möjligt att genomföra.

Senast uppdaterad: 28 mars 2019