Ansökan till programmet sker fortlöpande. Du ska dels fylla i ett ansökningsformulär som kommissionen tillhandahåller, dels skicka ett tillstyrkande av ansökan till oss.

Ansökningsformuläret ska innehålla

  • din professionella profil
  • språkkunskaper
  • utbildning
  • arbetslivserfarenhet
  • övriga kompetensområden
  • personlig information
  • meritförteckning på engelska

Tillstyrkan ska vara underskriven av din närmsta chef, och innehålla klartecken på att ditt departement/din myndighet är beredd på att ta emot en kommissionstjänsteperson under utbytestiden.

Skicka in ansökan

Ansökan och tillstyrkan skickar du till adress:

Universitets- och högskolerådet
Utbyte EU-kommissionen-Sverige
Box 45093
104 30 Stockholm

Senast uppdaterad: 28 mars 2019