Statsanställda i Sverige kan söka utbytestjänstgöring på Unesco för att utvecklas i sin yrkesroll, öka sina språkkunskaper och stärka sina internationella färdigheter och erfarenheter.

Utbytestjänstgöring är ett verktyg för utveckling på arbetsplatsen i Sverige genom de erfarenheter och kontakter som den som gör en utbytestjänstgöring tar med sig tillbaka efter en utbytesperiod hos Unesco.

Den som söker ska ha relevant akademisk och/eller annan utbildning för den typ av tjänstgöring som söks. Det finns inga krav på att den sökande ska ha en fast tjänst hos sin arbetsgivare.

Den som söker ska ha flerårig erfarenhet av relevant arbete (inom utbildning, forskning i samhällsvetenskap, humaniora eller naturvetenskap, kultur, kommunikation/medier, finanser eller bokföring, personalfrågor) eller av övergripande teman som ungdom och jämställdhet. Den sökande kan också arbeta som it-tekniker, bibliotekarie, utvärderare, planerarare, konferensarrangör, jurist, kommunikatör (digitalt eller tryck), webb-utvecklare med mera.

Förutsättningar

Tillsammans med arbetsgivaren skriver den sökande ett avtal med Unesco om hur lång utbytestjänstgöringen ska vara. UHR rekommenderar utbyten på sex till tolv månader. En sådan period ger förutsättningar för att få kunskap och delta i längre specialprojekt. Är tiden kortare än sex månader blir det svårare att se till att period blir av värde för både den sökande,  arbetsgivaren och för Unesco.

Den som deltar i utbytestjänstgöring arbetar under samma etiska regler som gäller för all personal på Unesco med hänsyn till integritet, professionalism, jämställdhet och respekt för mångfald.

Unesco har huvudkontoret i Paris och fältkontor på alla kontinenter. Unesco uppmuntrar till utbyten på fältkontoren.

Arbetsspråken är engelska och franska. Kunskap i något av de övriga officiella Unescospråken är en merit (spanska, arabiska, kinesiska och ryska). Den som genomför utbytestjänstgöring behöver inte kunna arbeta på franska – ofta skrivs bakgrundstexter, utkast till beslut, rapporter och informationsmaterial på engelska och översätts sedan. Unesco anpassar arbetsplanen efter aktuella språkkunskaper. 

Arbetsgivaren står för kostnaderna

Arbetsgivaren betalar lön, resor, traktamente, hyra och försäkring. Vid en utbytestjänstöring gäller samma villkor för till exempel ledigheter som för övrig personal på Unesco.

Löpande ansökan

Ansökan till Unesco sker löpande. Den sökande rekommenderas att bekanta sig med Unescos verksamhet för att få grundläggande kunskaper om organisationen, dess prioriteringar, program och budget och hur den styrs.

Den sökande ska ange vid vilken avdelning/enhet/service utbytestjänstgöringen önskas genomföras. Läs mer i Structure of the UNESCO Secretariat. 

Structure of the UNESCO Secretariat

Det tar cirka nip månader för Unesco att hantera ansökan. Därför krävs god framförhållning för den som söker.

Skicka ansökan

Ansökan mejlas till Universitets- och högskolerådet: tjut@uhr.se

Det finns inga färdiga formulär att fylla i. Ansökan ska innehålla följande:

  • Ett personligt brev på engelska eller franska med motivering varför ansökan görs. Brevet ska också innehålla referenser och fakta relevanta för utbytet.
  • Självvärdering av den sökandes språkkunskaper. För stöd i värderingen, se Global.
  • Ett CV (på engelska).
  • Ett brev på engelska eller franska från arbetsgivaren som redogör för varför den sökande bör genomföra en utbytestjänstgöring. Arbetsgivaren ska också redogöra för vilka kostnader som ersätts samt när och för hur lång tid de föredrar att utbytet genomförs.

Global Scale (pdf)

Bedömning av ansökan

UHR skickar vidare ansökan till den svenska permanenta delegationen vid Unesco för bedömning. Innan Unesco fattar beslut om ansökan ska beviljas eller inte kommer den sökande att bjudas in till intervju via telefon, Skype eller annan kommunikationskanal.

Om ansökan godkänns ska den sökande, i nästa steg, skicka in ett läkarintyg som visar att det inte finns några medicinska problem för att genomföra utbytet.

Besked om beslut

Tre månader före planerat startdatum får den sökande slutligt besked från Unesco. Om ansökan inte beviljas lämnar Unesco besked tidigare.

Efter bifall från Unesco och skrivs en överenskommelse mellan organisationen och arbetsgivaren. Därefter upprättas ett kontrakt mellan den sökande och den chef på Unesco som fungerar som värd. 

Ladda ner mall för överenskommelse och kontrakt (Word)

Om det uppstår problem under utbytesperioden finns hjälp att få från en handläggare på Unescos personalenhet.

Boende i Paris

I Paris finns ett stort antal agenturer som tillhandahåller möblerade lägenheter och studior, varav många inom bekvämt avstånd från Unesco-sekretariatet. Området runt Unesco är Paris 7:e och 15:e arrondissement, de närmaste tunnelbanestationerna är Segur, Cambronne, La Motte Piquet Grenelle, Ecole Militaire

Mer information

Mejla UHR: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 14 september 2020