En möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, öka dina språkkunskaper och stärka dina internationella färdigheter och erfarenheter.

För vem?

Statsanställda i Sverige kan söka.    

Vad kan man göra?

Du får möjlighet att arbeta vid något av Unescos kontor som en del av din professionella utveckling.    

Ansökningsdatum

Löpande.    

Vad kan det ge?

Genom detta utbyte får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, öka dina språkkunskaper och stärka dina internationella färdigheter och erfarenheter.

Utbytestjänstgöringen är också ett verktyg för utveckling på din arbetsplats genom de erfarenheter och kontakter som den som gör en utbytestjänstgöring tar med sig tillbaka efter en utbytesperiod vid Unesco

Vad det innebär

Du och din arbetsgivare sluter ett avtal med Unesco om hur länge utbytestjänstgöringen ska vara. Vi rekommenderar utbyten på 6 månader till ett år. En sådan period ger förutsättningarna för att få kunskap och delta i längre specialprojekt etcetera. Är tiden för kort blir det svårare att se till att din period blir av värde för dig, din arbetsgivare och för Unesco.

Du kommer att arbeta under de etiska regler som gäller för personal på Unesco och respektera och arbeta för de gemensamma regler som baseras på integritet, professionalism, jämställdhet och respekt för mångfald.

Var du kan tjänstgöra

Unesco har sitt huvudkontor I Paris och fältkontor på alla kontinenter. Unesco uppmuntrar till utbyten på fältkontoren.

Arbetsgivaren står för kostnaderna

Din arbetsgivare betalar din lön, resor, traktamente, hyra och försäkring. Vid en utbytestjänstöring gäller samma villkor för till exempel ledigheter som för övrig personal på Unesco.

Kvalifikationer som efterfrågas

För att söka ska du ha relevant akademisk och annan utbildning för det slags tjänstgöring du söker. Det finns inga krav på att du ska ha en fast tjänst hos din arbetsgivare.

Du har flerårig erfarenhet av relevant arbete (inom utbildning, forskning I samhällsvetenskap, humaniora eller naturvetenskap, kultur, kommunikation/medier, finanser eller bokföring, personalfrågor) eller av övergripande teman som ungdom och jämställdhet. Du kan också arbeta som It-tekniker, bibliotekarie, utvärderare, planerarare, konferensarrangör, jurist, kommunikatör (digitalt eller tryck), webb-utvecklare etcetera.

Om du har frågor, kontakta:

Universitets- och högskolerådet (UHR) genom att mejla tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 21 februari 2019