Elisabeth Lagernäs gjorde utbytestjänstgöring på Unesco i Paris som första svenska tjänsteperson någonsin. Här kan du lyssna på en telefonintervju med Elisabeth.

Senast uppdaterad: 16 maj 2018