Otroligt intressant och mycket lärorikt. Så beskriver Elisabeth ”Lisa” Lagernäs, utredare på Universitets och högskolerådet (UHR), sitt utbyte på Unesco i Paris, våren 2018.

- Jag har lärt mig massor under mina fyra månader på Unescos Section of Higher EducationStörsta delen av tiden hjälpte jag sektionen med arbetet kring The Global Convention on the Recognition of Higher Education, även kallad GLOCO, säger Lisa.

Hon har bland annat arbetat med stakeholders för viktiga utskick, förberett informationsmöten internt men också inför ett större möte för alla delegationer.

Section of Higher Education består av människor från jordens alla hörn vilket också speglar hela Unesco. Lisas närmaste kollegor på Unesco är från Norge och Brasilien.

Första svensk på utbyte

Det finns svenskar som arbetar på Unesco i Paris men Lisa är den första svensk som har gjort utbytestjänstgöring. Hon är utsänd av sin svenska arbetsgivare som ser mervärden för hela arbetsplatsen, med att medarbetare får internationella erfarenheter och nätverk.

-  Allt började med ett utvecklingssamtal som jag hade med min chef på UHR, då jag nämnde att jag var intresserad av att åka på utbytestjänstgöring. I ansökningsprocessen har jag haft stöd från både UHR, som ansvarar för utbytesprogrammen för statstjänstemän, och Svenska Unescorådet i Stockholm, säger Lisa.

Ansökan på engelska

Ansökan ska vara på engelska och skickas till Unescorådet i Stockholm. Elisabeth berättar att ansökan omfattar totalt fem dokument. Förutom ansökningsbrev och CV ska den sökandes språkkunskaper i engelska och franska uppskattas enligt en global skala (Global Scale). Ett brev där arbetsgivaren i Sverige beskriver vilka vinster de ser med utbytet och att de garanterar att ta kostnaderna för resor, uppehälle och försäkring, ska också bifogas ansökan.

Förutom att arbeta med internationella utbildningsfrågor har vistelsen i Paris också gett Lisa möjligheten att plugga och öva franska. Arbetsspråket på Unesco är både franska och engelska.

Senast uppdaterad: 23 november 2018