Innan du söker bör du bekanta dig med Unescos verksamhet för att få grundläggande kunskaper om organisationen, dess prioriteringar, program och budget och hur den styrs.

I din ansökan ska du ange vid vilken avdelning/enhet/service du skulle vilja göra din utbytestjänstgöring; läs mer på Unescos webbplats:

Structure of the UNESCO Secretariat (nytt fönster)

Det tar runt 9 månader för Unesco att hantera din ansökan, så vill du börja i exempelvis september bör du söka senast i januari.

Ansökan

Du skickar in ansökan om utbytestjänstgöringen till Universitets- och högskolerådet. Det finns inga färdiga formulär, utan din ansökan består av:

  • Ett personligt brev på engelska eller franska där du förklarar varför du vill göra ett utbyte på Unesco. Brevet ska också innehålla referenser och fakta relevanta för utbytet.
  • Självvärdering av dina språkkunskaper. För stöd i värderingen, se blanketten Global Scale: Global Scale - värdering språkkunskaper (pdf, nytt fönster)
  • Ett CV (på engelska).
  • Ett brev på engelska eller franska från din arbetsgivare som redogör för varför du borde få göra en utbytestjänstgöring och där arbetsgivaren tydligt redogör för vilka kostnader som ersätts (se under Arbetsgivaren står för kostnaderna). Din arbetsgivare ska också ange när och för hur lång tid de föredrar att du gör utbytet.

Bedömning av ansökan

Universitets- och högskolerådet sänder din ansökan till den
svenska permanenta delegationen vid
Unesco för bedömning.

Innan Unesco fattar beslut om din ansökan ska beviljas eller inte kommer du att bjudas in till intervju via telefon, Skype eller annan kommunikationskanal.

Om din ansökan blir framgångsrik ska du i nästa steg sända in ett läkarintyg som visar att det inte finns några medicinska problem för dig att göra ett utbyte.

Besked om beslut

Du får slutligt besked från Unesco om din ansökan har blivit beviljad tre månader före det planerade startdatumet. Om din ansökan inte kommer att bli beviljad blir du kontaktad tidigare.

Får du beslut om bifall kommer Unesco och din arbetsgivare att skriva en överenskommelse. Därefter upprättas ett kontrakt mellan dig och chefen på den avdelning/service där du kommer att arbeta.

Mallar för överenskommelse och kontrakt: Memorandum of agreement and Individual contract (word, nytt fönster)

Om det uppstår problem under utbytesperioden finns hjälp att få från en handläggare på Unescos personalenhet.

Senast uppdaterad: 23 november 2018