Lyssna

Vad är fördelarna med ett tjänstemannautbyte? Elsäkerhetsverket vet!

Du vet väl om att du som statsanställd har chans till utbytestjänstgöring i ett annat land i Europa? Statliga arbetsgivare har också möjlighet att ta emot tjänstemän från andra länder. Genom UHR kan du få information om vilka möjligheter som finns, hjälp med kontakter och stöd inför utbytet.

Utbytestjänstgöring för statsanställda är ett av UHR:s uppdrag och finns i flera olika varianter. Ett av dem är Nordiskt tjänstemannautbyte, möjligheten att under två veckor upp till sex månader arbeta i ett annat nordiskt land eller region (Åland, Färöarna och Grönland).

Den som vill delta undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet och i det land som det är intressant att tjänstgöra i. Arbetsuppgifterna under utbytet ska i möjligaste mån motsvara arbetsuppgifterna på hemmaplan, och det är viktigt att utbytet är väl förankrat hos arbetsgivaren i Sverige. Inom det nordiska tjänstemannautbytet ingår också ett stipendium.

Elsäkerhetsverket tog emot en tjänsteman

Lars Jansson, Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket i Kristinehamn har bara goda erfarenheter av att ta emot en tjänsteman genom Nordiskt tjänstemannautbyte. I mars 2016 hade de besök av Tuuli Tulonen från elsäkerhetsmyndigheten i Finland, TUKES, under åtta dagar. Så här säger Lars Jansson, elinspektör på Elsäkerhetsverket:

- Vi fick kontakt med Tuuli genom att vi sitter med i samma grupp inom ett nordiskt samarbete mellan elmyndigheter, kallat NSS. Vår grupp sysslar med analys av elolyckor.

På vilket sätt kunde Tuuli bidra till Elsäkerhetsverkets arbete?

- Genom att göra en jämförelse mellan våra arbetssätt och på så sätt komma med idéer och förslag på förbättringar. Tuuli kunde också jämföra våra olika avdelningar och de mandat som vi har för att öka elsäkerheten på starkströmsanläggningar och produkter.

Skulle ni vilja ta emot fler personer eller skicka egna tjänstemän till andra myndigheter?

- Absolut, det tror jag vore både intressant och lärande. Det är viktigt att få ökad kunskap om olika länders myndigheter och arbetssätt om möjligheten ges. För oss var det mycket givande att få ta del av och utbyta erfarenheter med TUKES.

Mer information

Läs mer om Nordiskt tjänstemannautbyte

Läs mer om andra program för utbytestjänstgöring

På bilden: Lars Jansson, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket.

Senast uppdaterad: 23 november 2018