Lyssna

Jämställdhet i högskolan

Universitets- och högskolerådet (UHR) har tagit emot slutredovisningar av de jämställdhetsprojekt som bedrevs med stöd från Delegationen för jämställdhet i högskolan. I uppdraget ingick att sammanställa, analysera och sprida erfarenheterna av den samlade projektverksamheten.

Under sin uppdragstid (2009–2010) fördelade Delegationen mer än 47 miljoner kronor i stöd till 37 olika jämställdhetsprojekt.

Regeringsuppdraget redovisades den 1 april 2014

UHR:s uppdrag har varit att, med utgångspunkt i delegationens betänkande och projektens slutredovisningar, sammanställa och analysera den samlade verksamheten av de projekt som har bedrivits med stöd från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Regeringen anser att det är angeläget att dessa projekt följs upp och att den kunskap om jämställdhet som de genererar kan användas och spridas

Därför bildade UHR en extern referensgrupp med experter inom jämställdhetsområdet i Sverige, Norge och Finland för att kvalitetssäkra bedömningen av projektrapporterna. Uppdraget redovisades i form av en rapport som lämnades till Utbildningsdepartementet den 1 april 2014.

Jämställdhet i högskolan - ska den nu ordnas en gång för alla? Redovisning av uppdrag (pdf) 

Mer information

Läs om Delegationen för jämställdhet i högskolan och jämställdhetsprojekten

Om du har frågor kring uppdraget och referensgruppens arbete är du välkommen att kontakta Aleksandra Sjöstrand eller Annika Ghafoori
via e-post: aleksandra.sjöstrand@uhr.se

Senast uppdaterad: 17 september 2020