Lyssna

Projekt

Under 2009 och 2010 utlyste Delegationen för jämställdhet i högskolan medel till jämställdhetsinsatser i högskolan. I den första utlysningsomgången under 2009 beviljades 20 projekt medel och under 2010 fick 17 projekt medel. Här finns en förteckning över samtliga dessa projekt. De projekt som har valt att publicera sina resultat har läs mer-länkar.

Högskola/organisation  Projekt Slutredovisat
Chalmers tekniska högskola

Jämställdhet i programutvecklingsprocessen

 x
Chalmers tekniska högskola

Jämställdhet i rekryterings- och befordringsprocessen »

 x

Dans- och cirkushögskolan, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Operahögskolan, Stockholms Dramatiska högskola

Rekrytering, karriär och karriärvägar vid de konstnärliga högskolorna »  x

Ersta Sköndal högskola

Män i välfärdsarbete »  x

Göteborgs universitet

Jämställda fakulteter? »  x
Göteborgs universitet: Högskolan för scen och musik Musik och genus »  x
Högskolan i Halmstad Genusmedveten kursvärdering »  x
Högskolan Väst: Institutionen för ingenjörsvetenskap Teknik för flickor, fortsättningskurs »  x
Karlstads universitet Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning »  x
Karolinska Institutet  Mentor4Equality »  x
Karolinska Institutet Spelar roll — fotboll och utbildning i samverkan »   x
Kungliga Tekniska högskolan  Från ord till handling »  x
Kungliga Tekniska högskolan Metod/modell för att inventera kopplingen mellan kön och faktisk arbetssituation för kvinnor och män i fakulteten »    x
Linköpings universitet: Genuslabbet  Över gränserna för kön, universitet, disciplin och förväntan »  x
Linköpings universitet Jämställdhets- och genusperspektiv i forskarutbildning »  x
Linköpings universitet Lärarutbildningen — för män med engagemang för jämställdhet »  x
Linnéuniversitetet  Jämställdhet på avvägar? Forskarkarriärer, ledarskap och strategisk rekrytering »  x
Linnéuniversitetet Lärarutbildningen utmanar genus »  x
Luleå tekniska universitet  Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet   x
Lunds universitet  Genuscertifiering på institutionsnivå »  x
Lunds universitet Ledarskapsprogrammet AKKA IV »   x
Lunds universitet  Lunds universitets program för morgondagens forskningsledare »  x
Malmö högskola Jämn könsfördelning på mellanchefsnivå — hur påverkas den kvalitativa jämställdheten? »  x
Stockholms universitet  Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet — Ett FoU-projekt med fokus på att synliggöra och förändra mellanchefers ageranden »  x
Stockholms universitet Grundutbildningskurs Fysik och genus »   x
Sveriges förenade studentkårer  En jämställd forskarutbildning? »  x
Sveriges förenade studentkårer Equalizer — SFS On Tour »   x
Sveriges lantbruksuniversitet Att "relaskopera" utbildningar vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU, ur ett genusperspektiv »  x
Sveriges lantbruksuniversitet Ett jämställt SLU »  x
Sveriges universitetslärarförbund Hur kan högskolan bli en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män? »   x
Umeå universitet Hållbar strukturell förändring — möjlighet eller utopi?   x
Umeå universitet Kompensation av tid för uppdrag »  x
Umeå universitet Storytelling — att skriva om berättelsen om akademin »  x
Uppsala universitet Utbildningspaket för rekryteringsgrupper om jämställd rekrytering »  x
Uppsala universitet Implementering och utvärdering av jämställdhetsindikatorer »  x
Uppsala universitet Jämställdhetsperspektiv i handledarutbildningen för universitetslärare »   x
Örebro universitet Att synliggöra och motverka. Ett verktyg för jämställda karriärvägar efter forskarutbildningen »  x

Senast uppdaterad: 19 maj 2016