Syftet med projektet var att undersöka om ett informationsmaterial till manliga gymnasiestudenter skulle kunna öka andelen sökande till sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal högskola.

Genomförandet skedde i fyra steg:

  1. fokusgruppsintervjuer med manliga studenter om anledningen till att de sökt sjuksköterskeprogrammet,
  2. analys av fokusgruppintervjuerna och på grundval av det framtagande av informationsmaterial riktat till manliga gymnasielever,
  3. information till gymnasieelever om varför man kan söka sjuksköterskeutbildning vid Ersta Sköndal högskola, samt
  4. utvärdering av utfallet av antalet manliga sökande från år 2009 i relation till 2010.

Läs slutrapporten: Män i välfärdsarbete » (word, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015