Lyssna

Musik och genus

Projektet Musik och genus pågick på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet under åren 2009 — 2012.

Syftet med projektet var att granska verksamheten på skolan ur ett normkritiskt perspektiv. Med rapporten hoppas man kunna informera och inspirera andra som är intresserade av förändringsarbete och påvisa framgångar respektive motgångar i projektet.

Arbetet mötte ibland motstånd och starka känslor hos studenter och medarbetare, men projektet ledde även till många goda samtal där olika synvinklar och tankar fick mötas.

Rapporten innehåller texter, bilder och illustrationer kopplade till projektet. Olika röster varvas med information om hur projektet har bedrivits. Somliga av dem som medverkar i rapporten har stått mitt i projektet medan andra är betraktare från Högskolan för scen och musik eller från musiklivet i Sverige.

Om projektet och rapporten Musik och genus på Göteborgs universitets webbplats

Läs intervju med projektledare Karin Bengmark

Senast uppdaterad: 2 januari 2023