Projektet genomfördes som en del i likabehandlingsarbetet vid Göteborgs universitet. Inom projektet rymdes seminarier, workshops, kartläggningar och åtgärdsförslag för ett mer jämställt lärosäte.
Den rapport som projektet utmynnade i syftade till att synliggöra eventuella könsskillnader i arbetsvillkor för anställda vid två av Göteborgs universitets fakulteter. Rapporten synliggör flera områden där kön spelar roll i förhållande till vem som tilldelas uppdrag, anslag och tjänster. En komplex bild ges av hur kön, forskarideal och akademins hierarkier sammanvävs och uppblandas i det som utgör varje anställds vardagliga arbetsvillkor.

Läs slutrapporten: Jämställda fakulteter - en studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet » (pdf, nytt fönster)

Mer information om projektet på gu.se » (nytt fönster)

Intervjuer

Vi har intervjuat tre personer på Göteborgs universitet som varit engagerade i projektet. Dessa är prorektor Helena Lindholm Schulz; Elisabet Ahlberg, dekanus vid naturvetenskapliga fakulteten samt tidigare dekanen David Turner, numera professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Läs intervjuer »

 

Senast uppdaterad: 19 november 2015