Projektet har studerat i vilken utsträckning jämställdhetsmål och genusperspektiv kommunicerats i styrdokument (läs: kursplaner) samt hur detta i så fall fångas upp och kvalitetssäkras i kursvärderingar. Som en konsekvens av iakttagelserna har projektet även strävat efter att utveckla kursvärderingsförfarandet så att jämställdhetsaspekter och genusperspektiv kan tydliggöras och därigenom skapa förutsättningar för kvalitetssäkring även i dessa avseenden.

Genomförandet av projektet har omfattat tre delar; en diskussion om kopplingen mellan kursplaner och kursvärdering, en undersökning om och i så fall hur jämställdhetsaspekter och genusperspektiv ingår i kursvärderingssystemet samt några försök till (vidare-)utveckling av nya kursvärderingsmodeller. Delarna ska inte ses som symmetriska utan som nödvändiga utgångspunkter och komponenter för den reflekterande diskussion som hela projektet vilar på.

Läs slutrapporten Genusmedveten kursvärdering » (pdf, nytt fönster)

 

Senast uppdaterad: 19 november 2015