Lyssna

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU

Luleå tekniska universitet (LTU) har genomfört en rad jämställdhetsinsatser för att öka andelen kvinnor på högre akademiska positioner. Även om de haft betydelse för att öka den kvantitativa jämställdheten, finns det skäl att ifrågasätta hållbarheten hos åtgärder som enbart riktar sig till kvinnor som individer samt att enbart kvinnor förväntas "fixa" jämställdheten.

Detta projekt syftar till att skapa hållbara förutsättningar för en genusmedveten kompetensförsörjningsprocess, genom åtgärder som utmanar och förändrar könsmärkta attityder och normer och som inkluderar både kvinnor och män.

I projektet har genusforskare arbetat tillsammans med kompetensförsörjningsprocessens aktörer.

Projektet bidrar till utvecklingen av åtgärder som går från individer och strukturer till processer, normer och attityder samt till kunskap om åtgärder som omfattar både kvinnor och män.

 

Läs projektets slutrapport » (pdf, nytt fönster)

Läs en sammanfattning av tillvägagångssätt och resultat av projektet » (pdf, nytt fönster)Senast uppdaterad: 19 november 2015