Projektet är en totalundersökning av samtliga rekryterings- och befordringsärenden vid Chalmers tekniska högskola under två och ett halvt år.

De sökandes vetenskapliga meriter analyseras med olika bibliometriska mått, sakkunnigutlåtanden analyseras kvalitativt och skillnader mellan kvinnliga och manliga sakkunnigas värdering granskas.

Slutsatserna är att kvinnor inte tycks diskrimineras i dessa processer, kvinnor som får tjänst på Chalmers har något högre bibliometriska värden än män som får tjänst när det gäller lektors- och forskarassistenttjänster. Kvinnliga sakkunniga väljer i högre utsträckning än män kvinnor till tätgrupp. Det finns könsskillnad i de motiveringar som användes för att ranka en person på första plats. För män anfördes vetenskaplig publicering, för kvinnor tjänstens inriktning och vetenskaplig potential.

Detta rör sig om en uppföljning av en tidigare studie som redan är publicerad av DJ.

Läs den uppföljande studien: Diskriminering i rekryteringsärenden? En fallstudie av Chalmers tekniska högskola. Uppföljande studie av direktrekryterade och ensamsökande » (pdf, nytt fönster)

Läs huvudstudien: Diskriminering i rekryteringsärenden?– en fallstudie av Chalmers tekniska högskola » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015