Utbildningsprojektet har letts av Karlstads universitet i samarbete med Försvarshögskolan, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Örebro universitet och Högskolan Halmstad.

Syftet var att, genom en genusvetenskapligt grundad utbildning i jämställt akademiskt ledarskap, ge personal på de deltagande lärosätena bättre förutsättningar att agera som ledare. Utbildningen riktade sig till faktiska och presumtiva ledare av båda könen. En ambition med utbildningen var att den skulle synliggöra och problematisera hur genus görs på strukturell, institutionell och individuell nivå i den akademiska organisationen.

Kursdeltagarna har utbildats i hur man utifrån genusteoretisk kunskap kan arbeta förändringsinriktat för att uppnå ett mer jämställt ledarskap. Inom ramen för utbildningens examinerande del har kursdeltagarna utformat rekommendationer för hur ett jämställt akademiskt ledarskap ska kunna implementeras på det egna lärosätet.

Läs slutrapporten "Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning" sammanställd av Magnus Åberg (pdf, nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 19 november 2015