Syftet med projektet är att bidra till större transparens i rekryteringsprocessen av läraranställningar och högre befattningar, skapa likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män att göra forskarkarriär och anta ledningspositioner inom högskolan, förändra könsobalansen på högre läraranställningar och befattningar samt att resultatet på sikt ska få betydelse för förändring av könsbundna val till utbildningarna. Projektledare och personalansvariga vid de konstnärliga högskolorna i Stockholm (tillsammans utgör de projektgruppen) samarbetar nära i projektets alla delar. Även lärarförslagsnämnder involveras och vid behov konstnärliga utvecklingsnämnder.

Läs slutrapporten: Jämställdhet - en konst?! » (pdf, nytt fönster)
Läs Sammanställning över anställda, rekryterade och sakkunniga » (pdf, nytt fönster)
Läs Processen att utse sakkunniga » (pdf, nytt fönster)
Läs Handbok för rekryteringsprocess för lärare och forskare vid X-högskolan » (pdf, nytt fönster)
Läs Meritportfölj » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015