Projektet AKKA (AKademiska Kollegors Ansvar) har en tydlig profil: genusintegrering. Projektet bygger vidare på tanken att ledarskap är en kunskapsfråga; ledarskap kan läras genom kunskap om den akademiska organisationen och dess struktur och kultur och genom kunskap om ledarskap och insikter i den personliga förmågan. 

Det övergripande syftet är att utbilda goda ledare för framtidens högskolor. AKKA har sedan starten, det första programmet gavs 2004—2005, utvecklats från ett program för enbart kvinnor till ett program för både kvinnor och män.

Utgångspunkten för det könsblandade programmet är insikten om att det i ett långsiktigt jämställdhetsperspektiv behövs genusmedvetna kvinnor och män, som tillsammans arbetar för ett demokratiskt och jämställt universitet. Framtidens universitet ska m.a.o. vara fullt ut inkluderande.

AKKA vänder sig till disputerade lärare och forskare, som är anställda vid Lunds universitet och som är intresserade av och vill utveckla sitt ledarskap.

 

Läs rapporten: AKademiska Kollegors Ansvar, Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2010—2011 » (pdf, nytt fönster)
Läs en förkortad version av slutrapporten » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015