Lärarutbildningen rekryterar kvinnor i högre utsträckning än män, och har gjort så under en lång tid. Mönstret är särskilt tydligt på inriktningar som förskollärare, speciallärare och lärare i förskoleklass och år 1-3. Andelen män på dessa inriktningar är, i runda tal, så låg som en tiondel.

Att färre män än kvinnor söker sig till lärarutbildning och läraryrke innebär att ansvaret att vara vuxen förebild för förskolans barn och grundskolans unga elever tas av kvinnor i högre utsträckning än män. Häri finns det jämställdhetsproblem som projektet Lärarutbildningen–för män med engagemang för jämställdhet i förlängningen syftar till att förändra.

För att bidra till denna förändring arbetar projektet med att inom lärarutbildningarna höja graden av genusmedvetenhet, stärka de genuspedagogiska inslagen samt att utvidga beredskapen att arbeta normkritiskt. Projektets vision är att män, i projektets förlängning, lockas av en lärarutbildning där genus, och maskulinitet i synnerhet, aktivt och konstruktivt problematiseras.

Att lärarutbildningen i flera av sina inriktningar sedan tidigare är feminint kodad tillvaratas här som en tillgång: män blir i denna genuskontext synliga för sig själva såsom män och som genusvarelser, och detta blir i utbildningen en språngbräda i arbetet med att göra män medvetna om sina genusmärkta privilegier och sin roll i en genusordning. Till denna lärarutbildning är det män som känner ett engagemang för jämställdhet och ett ansvar för att åstadkomma förändring som lockas.

Läs rapporten från projektet Lärarutbildningen - för män med engagemang för jämställdhet  » (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 19 november 2015